...

สถิติการสมัครกิจกรรมวิ่ง 111 ปี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สามารถสมัครและส่งสลิปการโอนเงินได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565

VIP
รุ่นอายุ ชาย หญิง
ไม่เกิน 19 ปี 11 4
ไม่เกิน 29 ปี 0 0
ไม่เกิน 39 ปี 11 10
ไม่เกิน 49 ปี 23 17
ไม่เกิน 59 ปี 32 15
ตั้งแต่ 60 ปี 70 12
รวม 147 58
ระยะทาง 3.9 Km.
รุ่นอายุ ชาย หญิง
ไม่เกิน 19 ปี 230 146
ไม่เกิน 29 ปี 22 12
ไม่เกิน 39 ปี 41 66
ไม่เกิน 49 ปี 54 95
ไม่เกิน 59 ปี 68 67
ตั้งแต่ 60 ปี 76 34
รวม 491 420
ระยะทาง 5.9 Km.
รุ่นอายุ ชาย ถ้วยรางวัล หญิง ถ้วยรางวัล
ไม่เกิน 19 ปี 123 1-5 21 1-5
ไม่เกิน 29 ปี 18 1-5 10 1-5
ไม่เกิน 39 ปี 22 1-5 28 1-5
ไม่เกิน 49 ปี 57 1-5 32 1-5
ไม่เกิน 59 ปี 36 1-5 33 1-5
ตั้งแต่ 60 ปี 21 1-5 5 1-5
รวม 277 30 129 30
ระยะทาง 10.9 Km.
รุ่นอายุ ชาย ถ้วยรางวัล หญิง ถ้วยรางวัล
ไม่เกิน 19 ปี 45 1-5 5 1-5
ไม่เกิน 29 ปี 13 1-5 8 1-5
ไม่เกิน 39 ปี 37 1-5 14 1-5
ไม่เกิน 49 ปี 60 1-5 27 1-5
ไม่เกิน 59 ปี 50 1-5 18 1-5
ตั้งแต่ 60 ปี 24 1-5 3 1-5
รวม 229 30 75 30

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th