...

สถิติการสมัครกิจกรรมวิ่ง 111 ปี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สามารถสมัครและส่งสลิปการโอนเงินได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565

VIP
รุ่นอายุ ชาย หญิง
ไม่เกิน 19 ปี 4 3
ไม่เกิน 29 ปี 0 0
ไม่เกิน 39 ปี 4 6
ไม่เกิน 49 ปี 4 8
ไม่เกิน 59 ปี 6 4
ตั้งแต่ 60 ปี 15 4
รวม 33 25
ระยะทาง 3.9 Km.
รุ่นอายุ ชาย หญิง
ไม่เกิน 19 ปี 179 113
ไม่เกิน 29 ปี 9 8
ไม่เกิน 39 ปี 16 42
ไม่เกิน 49 ปี 39 72
ไม่เกิน 59 ปี 26 34
ตั้งแต่ 60 ปี 17 21
รวม 286 290
ระยะทาง 5.9 Km.
รุ่นอายุ ชาย ถ้วยรางวัล หญิง ถ้วยรางวัล
ไม่เกิน 19 ปี 84 1-5 19 1-5
ไม่เกิน 29 ปี 11 1-5 6 1-5
ไม่เกิน 39 ปี 11 1-5 12 1-5
ไม่เกิน 49 ปี 36 1-5 17 1-5
ไม่เกิน 59 ปี 18 1-5 17 1-5
ตั้งแต่ 60 ปี 5 1-5 3 1-5
รวม 165 30 74 30
ระยะทาง 10.9 Km.
รุ่นอายุ ชาย ถ้วยรางวัล หญิง ถ้วยรางวัล
ไม่เกิน 19 ปี 36 1-5 1 1-5
ไม่เกิน 29 ปี 3 1-5 5 1-5
ไม่เกิน 39 ปี 17 1-5 10 1-5
ไม่เกิน 49 ปี 38 1-5 14 1-5
ไม่เกิน 59 ปี 22 1-5 13 1-5
ตั้งแต่ 60 ปี 6 1-5 2 1-5
รวม 122 30 45 30

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th