...

แบบฟอร์มสมัครร่วมกิจกรรมวิ่ง 111 ปี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมวิ่ง 111 ปี เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี "เราน้องพี่ผูกไมตรีมีสุขใจ" ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 (รับสมัคร วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565)

ข้อมูลการแข่งขัน

ขณะนี้ปิดระบบลงทะเบียนสมัครวิ่ง

กำหนดการสมัคร วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565 (ขยายเวลาถึง 4 ส.ค.65 เวลา 18.00 น.)

ยังสามารถโอนเงินค่าสมัครได้ตามปกติ

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th