...

ตรวจสอบรายชื่อ

สถานะชำระเงิน : รอส่งหลักฐานการโอนเงิน ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว    สถานะตรวจสอบ : รอตรวจสอบ สมัครเสร็จสมบูรณ์

ใบสมัคร ประเภทสมัคร รุ่นอายุ ชื่อ-สกุล สถานะ ค่าสมัคร เสื้อวิ่ง เสื้อ 109 ปี วันที่สมัคร ชำระเงิน/ตรวจสอบ
1827 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายวรรณะ แก้วมณีเอี่ยม บุคคลทั่วไป 599 บาท 3XL XL-ชาย 5 ส.ค. 2565  
1826 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 5 ส.ค. 2565  
1825 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางสาวอมรรัตน์ สีสายชล บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 5 ส.ค. 2565  
1824 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางบังเอิญ อินทรักษ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท S S-หญิง 5 ส.ค. 2565  
1823 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางสาวสุรีรัตน์ พวงศิริ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-หญิง 5 ส.ค. 2565  
1822 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิิง) นางสาวเสาวณีย์ เก่งตรง บุคคลทั่วไป 599 บาท XS S-หญิง 5 ส.ค. 2565  
1821 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายธนกฤต พราหมณ์นก บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 5 ส.ค. 2565  
1820 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายสาโรจน์ แก้วกอง บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 5 ส.ค. 2565  
1819 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายสมบููรณ์ เสียงวัฒนะ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 5 ส.ค. 2565  
1818 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายนิวัตร วงศ์วิลัย บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 5 ส.ค. 2565  
1817 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายสมบูรณ์ ดำริห์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 5 ส.ค. 2565  
1816 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 5 ส.ค. 2565  
1815 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) มยุรี ชื่นอารมย์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XS S-หญิง 5 ส.ค. 2565  
1814 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) กานน ธรรมเจริญ ศิษย์เก่า 2,500 บาท 3XL 3XL-ชาย 5 ส.ค. 2565  
1813 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) .นิตยา เอี่ยมใบพฤกษ์ ศิษย์เก่า 799 บาท S L-หญิง 5 ส.ค. 2565  
1812 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พรพิ​ทัก​ษ์​ สุขิโต บุคคลทั่วไป 699 บาท XS M-ชาย 5 ส.ค. 2565  
1811 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) อรัญญา เจริญสุข บุคคลทั่วไป 699 บาท XS L-หญิง 5 ส.ค. 2565  
1810 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นายธรรศกร ชั้นศิริ2 บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1809 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายธรรศกร ชั้นศิริ1 บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1808 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สอาด เดิมสมบูรณ์10 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1807 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สอาด เดิมสมบูรณ์9 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1806 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สอาด เดิมสมบูรณ์8 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1805 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สอาด เดิมสมบูรณ์7 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1804 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สอาด เดิมสมบูรณ์6 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1803 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สอาด เดิมสมบูรณ์5 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1802 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สอาด เดิมสมบูรณ์4 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1801 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สอาด เดิมสมบูรณ์3 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1800 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สอาด เดิมสมบูรณ์2 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 2XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1799 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สอาด เดิมสมบูรณ์1 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 2XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1798 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) มานะ ชนะสิทธิ์8 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1797 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) มานะ ชนะสิทธิ์7 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1796 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) มานะ ชนะสิทธิ์6 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1795 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) มานะ ชนะสิทธิ์5 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1794 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) มานะ ชนะสิทธิ์4 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M S-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1793 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) มานะ ชนะสิทธิ์3 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท S S-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1792 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) มานะ ชนะสิทธิ์2 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1791 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) มานะ ชนะสิทธิ์1 บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1790 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ชิดชนก พัฒนจินดากุล ศิษย์เก่า 699 บาท XS L-หญิง 4 ส.ค. 2565  
1789 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) Pisanu Thanaprasitpattana บุคคลทั่วไป 799 บาท M S-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1788 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศุภวิชญ์ ชัยกุล นักเรียน (ม.6/12) 599 บาท M M-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1787 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ปริญญา เจริญถ่องแท้ ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1786 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) รัชนีกร บุญก่อเกื้อ บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1785 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เหวิน ฟง ล็อค บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1784 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เย็นลี่ ล็อค บุคคลทั่วไป 599 บาท S L-หญิง 4 ส.ค. 2565  
1783 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) เหวิน ฟู่ ล็อค ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1782 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ปัญจมา กวางติ๊ด ผู้ปกครอง 599 บาท M L-หญิง 4 ส.ค. 2565  
1781 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชวัลวิทย์ โพธิจักร์ นักเรียน (ม.2/6) 699 บาท M L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1780 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชาย อชิตะ ชนะไพรี นักเรียน (ม.2/6) 699 บาท M M-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1779 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พุฒิเมธ นพกูลวงศ์ นักเรียน (ม.2/6) 699 บาท M L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1778 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภคกรณ์ ศิริโชคติภากรณ์ นักเรียน (ม.2/6) 599 บาท 2XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1777 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางสมพรทิพย์ หาญปราย บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1776 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสุภาพร มณีฉาย บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1775 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) กลศ วรคชิน บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1774 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) โยธิน บุญรอด บุคคลทั่วไป 699 บาท S M-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1773 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) สุภาพร พลายแก้ว บุคคลทั่วไป 799 บาท M S-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1772 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) กุลธิดา พฤฒิสุนทร บุคคลทั่วไป 599 บาท XS XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1771 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ธนทัต พร้อมพวก นักเรียน (ม.5/15) 599 บาท L L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1770 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) mr.dmitrii soldatov ครู/บุคลากร 599 บาท M M-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1769 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นคร เดิมบางปิด ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1768 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นิติ มานนท์ บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1767 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เปี่ยมคุณ เจริญพิทักษ์ นักเรียน (ม.3/4) 599 บาท XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1766 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ไพฑูรย์ เปรมตระกูล บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1765 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางอุบล กิมจิภัทรนันท์ ผู้ปกครอง 699 บาท XS S-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1764 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ธรรมลักษณ หงษ์คำ บุคคลทั่วไป 799 บาท S S-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1763 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) TAWATCHAI RUNGSAWANG ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1762 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายสิทธิพร พร้อมพวก บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1761 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ปุณยาพร วุฒิเกตุ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท S XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1760 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สมบูรณ์ สาสะเน ผู้ปกครอง 2,500 บาท XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1759 VIP ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สุรวุฒิ พรเจีย บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 2XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1758 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1757 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) Nipon Moungwan ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1756 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ปราชญ์ ชมชื่น บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1755 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) อนุรักษ์ วงษ์ซิ้ม บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1754 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) วรรณภา เขาจารี บุคคลทั่วไป 799 บาท S L-หญิง 4 ส.ค. 2565  
1753 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ชวลิต เขาจารี บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1752 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สุรศักดิ์ นาคสกุล ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1751 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กันตภณ บางสุวรรณ นักเรียน (ม.3/4) 699 บาท L L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1750 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ณิชาภัทร นิลฉวี นักเรียน (ม.5/13) 599 บาท 2XL XL-หญิง 4 ส.ค. 2565  
1749 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายอธิป ทิพรัตน์ นักเรียน (ม.6/9) 799 บาท XL XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1748 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อวิรุทธ์ ศรีจันทร์ นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท L L-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1747 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) มณฑล ดีสม ศิษย์เก่า 699 บาท L XL-ชาย 4 ส.ค. 2565  
1746 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ดาราทิพย์ ภาชนา บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1745 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) วิศิฏฐ์ แสวงพืชน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1744 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) สุภาวดี พุทธเกสร บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1743 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายศิริพงศ์ พงษ์ดี ครู/บุคลากร 699 บาท 2XL XL-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1742 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) บริพัตร พุทธเกสร บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1741 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) อุไรรัตน์ แข็งขัน บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1740 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) นายวัชริศ สืบอุดม ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1739 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางคารม บุญโยประการ บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 3 ส.ค. 2565  
1738 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ฐนิตนันท์ ชุ่มชูบุญ บุคคลทั่วไป 799 บาท M L-หญิง 3 ส.ค. 2565  
1737 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ฐานิกา ประสงค์เงิน ผู้ปกครอง 2,500 บาท XL XL-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1736 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นัฐวัฒิ พัชรจุฑานนท์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1735 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) โอภาส มงคลฉายสุขสกุล บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1734 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พิเชษฐ์ การสดวก บุคคลทั่วไป 599 บาท 3XL XL-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1733 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) พัชรินทร์ บุตรฉัยยา บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-หญิง 3 ส.ค. 2565  
1732 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ธัญวลัย สิทธิกุล บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-หญิง 3 ส.ค. 2565  
1731 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ชัยสิงห์ ม้าจีน บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1730 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สุพงษ์ ศิลารัตนชัย บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1729 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สแควร์ ชิเดนทรีย์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1728 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ขจรกิตติ์ มุครสกุล บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 3XL XL-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1727 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ยุวดี ทรัพย์ประเสริฐ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-หญิง 3 ส.ค. 2565  
1726 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ศศิกรณ์ ภักคีรี บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-หญิง 3 ส.ค. 2565  
1725 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ทิพย์พร โตอุดมเวช บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-หญิง 3 ส.ค. 2565  
1724 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วีร์ธิมา มุรคสกุล บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 2XL 2XL-หญิง 3 ส.ค. 2565  
1723 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ธนรัตน์ ธรรมสุภาพงศ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท S S-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1722 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) กมล ชนม์ธรรม บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1721 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พงศ์พันธ์ ธนรัชต์ภักดี บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1720 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) โสภณ เจียรเจริญ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1719 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ศิริลักษณ์ ทองอุทัย บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 2XL XL-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1718 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สุวิชญ์ เจียมโฆษิต บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1717 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สุพจน์ บุญวรรโณ บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1716 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เด็กหญิงสุภักสรา ศักดาเพชรศิริ นักเรียน (ม.3/4) 599 บาท XS L-หญิง 3 ส.ค. 2565  
1715 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สุคนธ์ทิพย์ มณีกระจ่างแสง บุคคลทั่วไป 2,500 บาท S L-หญิง 3 ส.ค. 2565  
1714 VIP ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ชาญณรงค์ เซี่ยมเจียม บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1713 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ธีรภัทร มุ่งจองกลาง บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1712 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ธนา รัตนวงศ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1711 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) เทียนชัย ธรรมศรี บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1710 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พยับ สมใจนึก บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1709 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วงศวริศ โชคดี บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1708 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ศณีพร สวัสดิขัย บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M L-หญิง 3 ส.ค. 2565  
1707 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) เจษฎา สันทอง บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1706 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พิสิฐ อินทนา บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1705 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พิสิฐ อินทนา บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1704 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พิสิฐ อินทนา บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1703 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พิสิฐ อินทนา บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1702 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พรชัย พรพายัพ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 3 ส.ค. 2565  
1701 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) จิรพัทธ์ ธรรมวิชชาบูรณ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1700 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) มงคลภัทร์ งามแข บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1699 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พิสิษฐ์ สุขล้วน ศิษย์เก่า 699 บาท S M-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1698 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) วิศรุต จีระสมบูรณ์ยิ่ง ศิษย์เก่า 799 บาท M L-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1697 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พิสิฐ อินทนา บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1696 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) อัจฉรา สาหุทัศ ครู/บุคลากร 599 บาท M XL-หญิง 2 ส.ค. 2565  
1695 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายพิสิฐ อินทะนา บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1694 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายพิสิฐ อินทะนา บุคคลทั่วไป 2,500 บาท S S-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1693 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายพิสิฐ อินทะนา บุคคลทั่วไป 2,500 บาท S S-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1692 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ฐานะ ทองคำ ผู้ปกครอง 599 บาท L M-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1691 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สมนึก มุ่งชูเกียรติสกุล บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1690 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายเมธาวิน ทองคง บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1689 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สมพล ศิลป์วุฒิ ศิษย์เก่า 599 บาท M XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1688 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายบุญสิน จันทสุรวงศ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1687 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสายพิน ทองลา บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-หญิง 2 ส.ค. 2565  
1686 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายเตชนิธิ ทองใบ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1685 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางเรวดี พิศุทธ์อาภรณ์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท S L-หญิง 2 ส.ค. 2565  
1684 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) นางสาววราพร วิสุทธิ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-หญิง 2 ส.ค. 2565  
1683 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายอโนทัย ทรัพย์บรรจง บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1682 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท XL XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1681 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายพรชัย ลี้ประกอบบุญ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1680 VIP ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ธเนศ ชินวงศ์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 2XL XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1679 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายสิทธิชัย โอวามทัศนีย์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1678 VIP ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) อรวรรณ แสงเรือง บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 2XL XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1677 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ณฐาภพ​ มายะรังษี บุคคลทั่วไป 699 บาท XS S-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1676 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวปนิดา โค้วสุวรรณ บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 2 ส.ค. 2565  
1675 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายธนาพล โชคบัณฑิต บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1674 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) กิจฐพร โชติสุวรรณ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 3XL XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1673 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางพรนิภา โบราณวัฒน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 2 ส.ค. 2565  
1672 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) พิชญ์สินี วินิจจิตร์ ศิษย์เก่า 599 บาท S L-หญิง 2 ส.ค. 2565  
1671 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ภัทรเวท พรหมบรรดาโชค นักเรียน (ม.2/8) 599 บาท 2XL XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1670 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) เจตนา เจริญทรัพย์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M L-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1669 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) จิราพรรณ พลปิยะ ศิษย์เก่า 599 บาท 3XL 2XL-หญิง 2 ส.ค. 2565  
1668 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวสุรภา เอื้อนไธสง ครู/บุคลากร 599 บาท XS L-หญิง 2 ส.ค. 2565  
1667 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายธิติ สวนแก้ว ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1666 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางปิยะวดี ใจคง ครู/บุคลากร 599 บาท S L-หญิง 2 ส.ค. 2565  
1665 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายสมหมาย โอภาษี ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1664 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สมพงษ์ เปรมปิยศรี ครู/บุคลากร 2,500 บาท 3XL XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1663 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พงศ์พิพัฒน์ พลายลำทวน นักเรียน (ม.3/2) 599 บาท L XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1662 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายชัชพิมุข แซ่โค้ว นักเรียน (ม.6/16) 599 บาท XL XL-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1661 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สุเทพ บุญค้ำ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 2 ส.ค. 2565  
1660 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) การัญตี ขันตี บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1659 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศุภฤกษ์ สุขเกลอ นักเรียน (ม.2/8) 599 บาท 5XL S-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1658 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) พัชรี จันทร์เจริญ ศิษย์เก่า 599 บาท L XL-หญิง 1 ส.ค. 2565  
1657 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ธีร์ธวัช ธัญญะชาติ นักเรียน (ม.2/8) 699 บาท L L-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1656 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) พรทิพย์ สถาพรอานนท์ นักเรียน (ม.4/5) 799 บาท M L-หญิง 1 ส.ค. 2565  
1655 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พ.ต.ท.ดร.ฐนภัทร กิตติวงศา บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1654 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พ.ต.ท.ดร.ฐนภัทร กิตติวงศา บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1653 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พ.ต.ท.ดร.ฐนภัทร กิตติวงศา บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1652 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พ.ต.ท.ดร.ฐนภัทร 1 กิตติวงศา บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1651 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) จิรวัฒ ถาวรวิริยะนันท์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1650 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นันทชัย ถาวรวิริยะนันท์ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1649 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) อัชราพร ลือวงศ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1648 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) มนตรี หลิมเจริญ บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1647 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) กิตติ กันทรวิชัยวัฒน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1646 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) จอมศักดิ์ ภูติรัตน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1645 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สมบูรณ์ เจตนานุรัก บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1644 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สมคิด ลือวงศ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1643 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) อดิศักดิ์ ถาวรวิริยะนันท์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท M M-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1642 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สมภพ รุณไพรัตน์ ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1641 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) วิศิษฎ์ พูลพฤกษ์ ครู/บุคลากร 599 บาท M L-หญิง 1 ส.ค. 2565  
1640 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) จริญญา แผนพิมาย บุคคลทั่วไป 799 บาท M L-หญิง 1 ส.ค. 2565  
1639 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ธนศร ดอกเดื่อ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1638 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สมิตธิ์ โพธิขันธ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1637 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวอิงคพัฒน์ พมพล ครู/บุคลากร 599 บาท L L-หญิง 1 ส.ค. 2565  
1636 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายบดินทร์ กอร์ปไพบูลย์ ศิษย์เก่า 599 บาท 2XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1635 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสาวสุชญา บุตรราษฎร์ ครู/บุคลากร 599 บาท M S-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1634 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) กิตติศักดิ์ นรากร บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1633 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายจุลศักดิ์ กาญจนศร บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1632 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายประพันธ์ วิชัยกตัญญู บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1631 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายอำนาจ สุวรรณวงศ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1630 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายสุทธิวัฒน์ รัตนภาส บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1629 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายอดิศร จันทรวัฒน์ บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1628 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายนิพนธ์ นิ่มนวล บุคคลทั่วไป 599 บาท 4XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1627 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางชลธิดา ปินะเก บุคคลทั่วไป 599 บาท M XL-หญิง 1 ส.ค. 2565  
1626 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายอภิชาติ บัวเหลือง บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1625 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สุรพจน์ ศรีอรุณ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1624 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายอนันต์ อัคนาน บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1623 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) แสนชัย ไตรภูมิ บุคคลทั่วไป 699 บาท 2XL XL-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1622 VIP ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) วิโรจน์ ภูวรรณ์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1621 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ศุภวิชญ์ เย็นประสิทธิ์ ศิษย์เก่า 599 บาท M L-ชาย 1 ส.ค. 2565  
1620 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) สุขไพรจิตร์ กล่อมดี ศิษย์เก่า 599 บาท L XL-หญิง 1 ส.ค. 2565  
1619 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) Kan Ratanak บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1618 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) สุวิมล ถนอมจิต ครู/บุคลากร 599 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1617 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) วัชรี แก้วกาหลง บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1616 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) อัศนัย เพ็ชรนอก บุคคลทั่วไป 799 บาท 2XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1615 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) เกรียงศักดิ์ เชื้อไพร บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1614 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ดาวิกา ทิพย์วิสาร บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1613 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ชนิดา มงคลการ บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1612 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สิทธิพันธ์ ภาชนะทอง บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1611 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) จักรพันธ์ เพรชมณี บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1610 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) พนิดา ทิพย์วิสาร บุคคลทั่วไป 799 บาท L XL-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1609 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายกฤตยชญ์ พันทะมาศ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1608 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) เปรมิศา บุญเกิด บุคคลทั่วไป 799 บาท M L-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1607 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ตวงพร กาญจนสอาด บุคคลทั่วไป 799 บาท L 2XL-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1606 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวธนภรณ์ พิศวง นักเรียน (ม.4/4) 599 บาท M XL-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1605 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) พัดชา ธีระภิญญาพร ศิษย์เก่า 799 บาท M L-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1604 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) พิรชัช อินทรักษา ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1603 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) กิตติศักดิ์ เทพรัตน์ ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1602 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) กัณฑิกา วรรณศิริ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1601 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) บัณทัต ศรสำราญ ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1600 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) จิระพงษ์ เกิดในมงคล บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1599 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กิตติพัฒน์ บุญเดช ศิษย์เก่า 699 บาท L XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1598 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) โบลดา สุขอนันต์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1597 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายสมบูรณ์ จินดา บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1596 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สุภกร เพ็ชร์กุล นักเรียน (ม.6/9) 699 บาท XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1595 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายดุสิต 4 มณีรัตน์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1594 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายดุสิต 3 มณีรัตน์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1593 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นายดุสิต 2 มณีรัตน์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 2XL 2XL-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1592 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายดุสิต มณีรัตน์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 2XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1591 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) กานต์ชนก วุฒิ ครู/บุคลากร 699 บาท L XL-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1590 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สามารถ จิตณรงค์ ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1589 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สุดาวรรณ เที่ยงธรรม ครู/บุคลากร 2,500 บาท M L-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1588 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายนพดล ปลายเนิน ศิษย์เก่า 599 บาท 4XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1587 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) อุทัย พรมรี บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1586 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายดุสิต 8 คงจันทร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1585 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายดุสิต 7 คงจันทร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1584 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายดุสิต 6 คงจันทร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1583 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายดุสิต 5 คงจันทร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1582 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) วันทนา งามสุภาพ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 2XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1581 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายต่อศักดิ์ ศรีเสริม ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1580 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายดุสิต 4 คงจันทร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1579 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายดุสิต 3 คงจันทร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1578 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายดุสิต 2 คงจันทร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1577 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายดุสิต 1 คงจันทร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1576 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายอภิรักษ์ ศิรินาโพธิ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1575 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางปริตตา ลีละวัฒน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1574 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายเอกตวัน เลิศไกร บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1573 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางจิรายุ สุวรรณา บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1572 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายสมพร ธรรมรัตน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1571 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายบรรดร สุราราช บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1570 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) จินตนา ิอยู่สุขสวัสดิ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท S M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1569 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสาวสุวิมล อ้นทอง บุคคลทั่วไป 599 บาท XS L-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1568 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางอรศรี สุราราช บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1567 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางกอบกุล ภาติกะโชดก บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1566 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางวรรณา วงษ์ประยูร บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1565 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ณัฐธยาน์ บุญช่วย บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1564 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายประสิทธิพร พรหมเพชร บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1563 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายประทีป มุขดาร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1562 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) บัณฑิต เปรี่ยมงาม ผู้ปกครอง 799 บาท XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1561 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายสุทิน อยู่สบาย บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1560 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ว่าที่ร้อยเอกคุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1559 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) จักรพันธ์ สุดใจ ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1558 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายภูตินันท์ เฮ้งศิริ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1557 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายดุสิต คงจันทร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1556 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1555 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ไชยยันต์ สวัสดิมงคล บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1554 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายประสิทธิ์ เจริญนาน บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1553 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ภัคสิษฐ์ พรจิรอมรรัชต์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M S-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1552 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นารี หนูรอด บุคคลทั่วไป 699 บาท L XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1551 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) บุญวิชญ์ เรืองขจร นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท S S-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1550 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) กำธร ศรีจันทร์ บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1549 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สุธิดา สามัคคี ผู้ปกครอง 599 บาท M XL-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1548 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) รัชภิพัฒน์ พานิชชานุรักษ์ ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1547 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) อรุณรุ่ง สุขเกลอ ศิษย์เก่า 2,500 บาท M XL-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1546 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) รัชนี พานิชชานุรักษ์ ศิษย์เก่า 599 บาท 3XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1545 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พงศา สุขเกลอ ผู้ปกครอง 2,500 บาท XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1544 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) บรรลือ เรียบร้อย บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1543 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายธนวัฒน์ เรียบร้อย บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1542 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) คมชาญ ธัญญะสิทธิ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1541 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภาคภูมิ แก้วตระการวงศ์ ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1540 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) วิเรลี บุญชู บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1539 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) โกศล ศรีจันทร์ดี ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1538 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) พนารัตน์ เอกปัจชา ครู/บุคลากร 599 บาท L 2XL-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1537 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) แสงทวี สามารถ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1536 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) สุคนธา นาคศิริ บุคคลทั่วไป 699 บาท XS L-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1535 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ธนพล สอนวงษา ศิษย์เก่า 699 บาท 4XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1534 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูบดินทร์ ทองประเสริฐ นักเรียน (ม.5/13) 599 บาท 2XL XL-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1533 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ศลิษา สอนวงษา บุคคลทั่วไป 699 บาท S L-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1532 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวดวงเดือน ผลจันทร์ ผู้ปกครอง 599 บาท S L-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1531 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สุรเชษฐ ศรีประทุุมวงศ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท S S-ชาย 31 ก.ค. 2565  
1530 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) พิรมล จันทร์ภูงา บุคคลทั่วไป 699 บาท XS L-หญิง 31 ก.ค. 2565  
1529 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวกฤตพร บุษบงษ์ นักเรียน (ม.6/9) 599 บาท S XL-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1528 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายเทวินทร์ พิศวง ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1527 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) บุปผา ตะพัง ศิษย์เก่า 599 บาท S L-หญิง 30 ก.ค. 2565  
1526 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) บรรจง จี้ฟู บุคคลทั่วไป 799 บาท S S-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1525 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.อชิตพล ศรีตระกูล นักเรียน (ม.1/7) 599 บาท M M-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1524 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภัทรพล เอมวรรธนะ นักเรียน (ม.5/15) 599 บาท L L-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1523 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ด.ญ.ญาณิศา คำเพ็ชร นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท XS M-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1522 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณราชัย ศรีรักษา นักเรียน (ม.1/7) 599 บาท S S-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1521 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ปุณณวิช กิจนางหงษ์ ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1520 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปุณณัตถ์ กิจนางหงษ์ ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1519 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) วรางคณา ศิริวิจิตรกุล นักเรียน (ม.4/3) 599 บาท XL XL-หญิง 30 ก.ค. 2565  
1518 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ตวงตาวัน กมุทโยธิน บุคคลทั่วไป 699 บาท 2XL XL-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1517 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายคุณาธิป กันเอม นักเรียน (ม.4/14) 599 บาท 3XL XL-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1516 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นนทพงษ์ สุนทร บุคคลทั่วไป 599 บาท S S-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1515 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูมิพิชญ์ สินทอง นักเรียน (ม.3/9) 799 บาท L L-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1514 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) กิตติศักดิ์ วิรัชกุล บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1513 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางกฤษณา เทียนศรี บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1512 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายศรีทอง เทียนศรี บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1511 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สมเกียรติ พงศ์เจริญ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1510 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวชญาณัฏฐ์ คำรอด ครู/บุคลากร 599 บาท 3XL 2XL-หญิง 30 ก.ค. 2565  
1509 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐนันท์ สำลี นักเรียน (ม.5/13) 699 บาท M L-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1508 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณกรณ์ ล้อรุ้งทอง ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1507 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) รพีพัฒน์ อินทำมา บุคคลทั่วไป 699 บาท XS S-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1506 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐกิตติ์ ทองคำดี ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1505 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) คุณากร แก้วคำภา บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1504 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายทองจริง ศิริไพบูลย์ บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1503 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นิปุณ สุขใจ นักเรียน (ม.1/9) 599 บาท L L-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1502 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวญาณิศา เขียวผ่อง นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท XS L-หญิง 30 ก.ค. 2565  
1501 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สมหมาย บุญสาม บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1500 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศรัณยพัชร์ นิ่มตระกูล บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 30 ก.ค. 2565  
1499 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ทัฬห์ รัตแพทย์ ศิษย์เก่า 799 บาท 2XL L-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1498 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ณัฐปภัสร์ ศรีขำกูล บุคคลทั่วไป 799 บาท S L-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1497 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ธชชล ศรีขำกูล บุคคลทั่วไป 699 บาท XS L-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1496 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ปัณณธร ทับเจริญ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 2XL XL-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1495 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) สายชล ชนะสิทธิ์ ผู้ปกครอง 599 บาท M L-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1494 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ธนกร วุฒิเทียร บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1493 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ธัญญธร ทับเจริญ ศิษย์เก่า 2,500 บาท 2XL 2XL-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1492 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ฐิติมา ศรีคงรักษ์ นักเรียน (ม.6/9) 599 บาท M 2XL-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1491 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ศรัณย์ฐิชา โพธิ์ศิริ ศิษย์เก่า 699 บาท M L-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1490 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) น.ส.รัชดาวรรณ กิตติปัญญาคุณ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL M-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1489 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ณษิภา สิงหกุล บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1488 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) เอกเชศ อัญญะศิริสวัสดิ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท 3XL 2XL-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1487 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) อุดม แก้วมนู บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1486 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) กุสุมา ศรีสุวรรณ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท S L-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1485 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) บัญชา เอกระ บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1484 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สุบิน ชิ้นประเสริฐ บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1483 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ยมณา เครือศรี บุคคลทั่วไป 799 บาท S L-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1482 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สุทิน ชิ้นประเสริฐ บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1481 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ดนิตา นันทพานิช บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1480 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สุขอุดม เครือศรี บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1479 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) อัมพิกา ชำนาญสินธุ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท S L-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1478 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) กนกพล บุญกล่ำ บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1477 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นฤมล กงกุล บุคคลทั่วไป 599 บาท XS S-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1476 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พิทยุตม์ กงกุล บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1475 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) มัลลิกา กงไกรลาศ นักเรียน (ม.5/13) 599 บาท M L-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1474 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) สุภัสรา คชรัง นักเรียน (ม.6/9) 599 บาท M XL-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1473 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) จิรพงศ์ ใจบุญ ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1472 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) สุภาพร อา​นาม​วัฒน์​ ศิษย์เก่า 699 บาท XS S-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1471 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ณัฐนันท์ กุลเกียรติประเสริฐ ศิษย์เก่า 2,500 บาท M XL-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1470 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นาย ถาวร ขันธะรี ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1469 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) น.ส.ปนิสา ขันธะรี นักเรียน (ม.4/4) 599 บาท M L-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1468 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ปัญญา สินศักดิ์จรุงเดช ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1467 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) อาภาพร บุญมี ศิษย์เก่า 699 บาท S L-หญิง 29 ก.ค. 2565  
1466 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วิเชียร ดีสวัสดิ์ ศิษย์เก่า 599 บาท 4XL XL-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1465 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อาจหาญ มากมูล ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1464 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) วีระพล น้อยละมัย บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1463 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายชัยยา ทรัพย์ประเสริฐ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 29 ก.ค. 2565  
1462 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) รพีพร นัมคณิสรณ์ ศิษย์เก่า 599 บาท XS S-ชาย 28 ก.ค. 2565  
1461 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ปฐม รักนาม บุคคลทั่วไป 699 บาท L M-ชาย 28 ก.ค. 2565  
1460 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ศุภกิจ เย็นครึ้ม บุคคลทั่วไป 699 บาท XS S-ชาย 28 ก.ค. 2565  
1459 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พศิน ธีรชัยธัญญศักดิ์ นักเรียน (ม.2/7) 699 บาท XS XL-หญิง 28 ก.ค. 2565  
1458 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ดาวใจ ประกอบทรัพย์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XS L-หญิง 28 ก.ค. 2565  
1457 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) น.ส.นิษฐ์ชลีย์ สิริประภาสุข บุคคลทั่วไป 699 บาท S L-หญิง 28 ก.ค. 2565  
1456 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) พงศ์ภัทร มีไชยศูภฤทธิ์ ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 28 ก.ค. 2565  
1455 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางรุ่งรัตน์ สกุลรัตน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 28 ก.ค. 2565  
1454 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนภัทร พิมพ์โพนทอง นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท L L-ชาย 28 ก.ค. 2565  
1453 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายวิลิศ สกุลรัตน์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท L L-ชาย 28 ก.ค. 2565  
1452 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) วิชาญ วรรณทอง ผู้ปกครอง 799 บาท L L-ชาย 28 ก.ค. 2565  
1451 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สำอางค์ จรูญโรจน์วณิช บุคคลทั่วไป 799 บาท XL 2XL-หญิง 27 ก.ค. 2565  
1450 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายอชิระ ภู่ศรีพงษ์ นักเรียน (ม.5/6) 599 บาท 3XL XL-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1449 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สุรสา ภู่ศรีพงษ์ ผู้ปกครอง 599 บาท 2XL XL-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1448 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) รมิดา บำรุงธนกิจ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1447 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชาย นราวิชญ์ วงค์สอน บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1446 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) มินท์ธิตา ไทรเมฆ นักเรียน (ม.5/4) 799 บาท L L-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1445 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางธิติมา วงษ์ชีรี ศิษย์เก่า 599 บาท M XL-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1444 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สุรเชษฐ์ บุญปกครอง บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1443 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สุรศักดิ์ พันธ์เสนาะ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1442 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) บรรจบ พงษ์ญาติ บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1441 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) วิรชา พฤษภานนท์ นักเรียน (ม.2/2) 599 บาท L L-หญิง 27 ก.ค. 2565  
1440 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สุธากร ภิบาลชนม์ ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1439 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) โอชิษฐ์ สุทธิสันติสกุล บุคคลทั่วไป 799 บาท S XL-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1438 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ปัทมา วสุนันต์ บุคคลทั่วไป 799 บาท XS XL-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1437 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) กนิษฐ์ เพาะปลูก บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1436 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวขวัญเนตร พันธ์จุ้ย บุคคลทั่วไป 699 บาท S M-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1435 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสาวลัดดา จำปาทอง บุคคลทั่วไป 699 บาท M XL-หญิง 27 ก.ค. 2565  
1434 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวปรานอม กิตติศัพท์ บุคคลทั่วไป 699 บาท L XL-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1433 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสาวสุวรรณี แก้วกนกวิจิตร บุคคลทั่วไป 699 บาท S L-หญิง 27 ก.ค. 2565  
1432 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ปวรวัสส์ สุนันธนาไพศาล บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1431 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายณภัทร สกุลสิทธิ์ นักเรียน (ม.1/8) 599 บาท L L-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1430 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายพชร คงสมบุญ นักเรียน (ม.5/4) 799 บาท L L-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1429 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางมุกดา อนุกานนท์ ครู/บุคลากร 599 บาท M L-หญิง 27 ก.ค. 2565  
1428 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) รัตนา รอดกันภัย ศิษย์เก่า 699 บาท L XL-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1427 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ธัญญะ บัวตูม ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1426 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) วุฒินันท์ สัจจวาที บุคคลทั่วไป 699 บาท S XL-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1425 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ณรงค์ศักดิ์ วะโร บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1424 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางกาญจนา พวงบุบผา ผู้ปกครอง 599 บาท S L-หญิง 27 ก.ค. 2565  
1423 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ขวัญจิต สุกกลัด ศิษย์เก่า 699 บาท S L-หญิง 27 ก.ค. 2565  
1422 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) มัชฌิมา โชตินิคม บุคคลทั่วไป 599 บาท L XL-หญิง 27 ก.ค. 2565  
1421 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสุภชา พวงบุบผา นักเรียน (ม.5/2) 599 บาท 2XL L-หญิง 27 ก.ค. 2565  
1420 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ประจักษ์ โชตินิคม ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1419 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) คัมภีร์ ธรรมสาธร บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1418 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) บำรุง แก้วประจันทร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 27 ก.ค. 2565  
1417 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ธงชัย วีระเจริญ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1416 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ปฐมพร วีระเจริญ ศิษย์เก่า 2,500 บาท M L-หญิง 26 ก.ค. 2565  
1415 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนายุ ทองคําดี นักเรียน (ม.1/8) 599 บาท L L-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1414 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กรวิชญ์ เจริญสาย นักเรียน (ม.3/6) 599 บาท L L-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1413 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) สุพิชฌาน์ ประถม นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท XL XL-หญิง 26 ก.ค. 2565  
1412 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ณัฐพล แก้วพิทักษ์ ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1411 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวธิติมา ประคองทรัพย์ ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1410 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สมหวัง ชุนหชัย บุคคลทั่วไป 799 บาท L M-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1409 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปภาวรินทร์ ยิ่งเจริญลาภดิผล นักเรียน (ม.3/5) 599 บาท S L-หญิง 26 ก.ค. 2565  
1408 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนกฤติ แก้วขุขันธ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท S S-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1407 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายนรินทร์ สุขล้วน ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1406 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สหัสวัต เจียมภิรมย์สุข นักเรียน (ม.3/5) 699 บาท S S-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1405 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พล.ต.ต.สรศักดิ์ ชนะสิทธิ์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1404 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) แพรตะวัน เจียมภิรมย์สุข ศิษย์เก่า 599 บาท L XL-หญิง 26 ก.ค. 2565  
1403 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ชนัญญ์ธร เจียมภิรมย์สุข ผู้ปกครอง 599 บาท M L-หญิง 26 ก.ค. 2565  
1402 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) เจริญ ใจสุทธิ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1401 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ประสพชัย รูปใหญ่ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1400 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) ปอแก้ว พลคิด บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 26 ก.ค. 2565  
1399 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) จุฑารัตน์ สมสนิท บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1398 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นภสร ยศกิตติภัทร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M XL-หญิง 26 ก.ค. 2565  
1397 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) วัฒนา ปิติ บุคคลทั่วไป 699 บาท XS S-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1396 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นภสินธุ์ สินธนาพรชัย บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1395 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สมพร อิ๋วสกุล บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1394 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) กัญชิสา เลิศวัจนะภักดี บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-หญิง 26 ก.ค. 2565  
1393 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) อัญชุรี ทองพันชั่ง บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-หญิง 26 ก.ค. 2565  
1392 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ศรินทิพย์ ไทยยากรณ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท S L-หญิง 26 ก.ค. 2565  
1391 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) อธิภัทร ทำพันธ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1390 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) รัญธิชา แสนศิริ บุคคลทั่วไป 599 บาท XS S-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1389 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ปองพล กะรัตน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1388 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สุพจน์ โคทะโน บุคคลทั่วไป 599 บาท 5XL XL-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1387 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สุวิวัฒน์ ธรรมกิจ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1386 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ซารี บุราณรักษ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1385 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) จำปี พงศ์มิตร บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1384 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) บุญซ่วน มะปะโท บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1383 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) แฉล้ม ทรงพุทธ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1382 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) จตุรนต์ วิสุทธิรัตน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1381 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) จิตติมา ชวนะธิต บุคคลทั่วไป 599 บาท S L-หญิง 26 ก.ค. 2565  
1380 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นรศิษฏ์ จันทรกูล ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1379 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พันเลิศ เจียมภิรมย์สุข บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1378 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) มนัส ญาติเจริญ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1377 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พิศาล โชติชมภู บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1376 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ธนบูรณ์ อิ่มผ่อง บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1375 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ประยูร เทียบแสน บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1374 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ดร.ประภาศิลป์ ญาติเจริญ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1373 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ศักกรินทร์ บุญโยประการ บุคคลทั่วไป 599 บาท S S-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1372 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ประจักษ์ บุญโยประการ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1371 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) รัตนา วานิชศรี บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 26 ก.ค. 2565  
1370 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) เสวต สร้อยเงิน บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1369 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) วิเชียร รื่นบุรี บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1368 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายชัยสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1367 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายบรรหาร อุดมผล บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1366 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) กล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ศิษย์เก่า 2,500 บาท L L-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1365 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายเดชาธร แช่มช้อย นักเรียน (ม.5/12) 599 บาท XL XL-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1364 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) คุณัชญ์ โชติประดา นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท M S-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1363 VIP ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) พุธิตา เอื้องโชคชัย บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XS S-ชาย 26 ก.ค. 2565  
1362 VIP ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อิทธิทร ปิยารมย์ นักเรียน (ม.2/4) 2,500 บาท M L-หญิง 26 ก.ค. 2565  
1361 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาว ลลิต พรภาวรรณ นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท M L-หญิง 25 ก.ค. 2565  
1360 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายพฤฒิพงศ์ นาพรม นักเรียน (ม.4/9) 599 บาท L L-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1359 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ทัตเทพ เกลียวสีนาค บุคคลทั่วไป 799 บาท S M-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1358 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) วรรณกมล วุฒิชัย นักเรียน (ม.1/3) 699 บาท M M-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1357 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สามารถ หุ่นบุญ นักเรียน (ม.1/3) 699 บาท L L-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1356 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ภาวัต บุญวรรโณ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1355 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายหฤษฎ์ มาทรัพย์ นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท XL XL-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1354 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ณัฐภัสสร สงวนทรัพย์ นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท L L-หญิง 25 ก.ค. 2565  
1353 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ยอดจิตร แซ่จิว บุคคลทั่วไป 699 บาท L 2XL-หญิง 25 ก.ค. 2565  
1352 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ธนสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 2XL XL-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1351 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สมศักดิ์ สถาพรอานนท์ ผู้ปกครอง 799 บาท L L-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1350 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ปรีชา วงษ์ระกา ศิษย์เก่า 2,500 บาท L S-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1349 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พิรักษ์ พ่วงสุข บุคคลทั่วไป 799 บาท 2XL XL-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1348 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) น้ำมนต์ นุชวงษ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1347 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) เอนก ทองศรี ศิษย์เก่า 699 บาท 2XL XL-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1346 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พตต.ชินวัชร์ พุทธ บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1345 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ชูศักดิ์ ทองงามขำ บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1344 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ชูพันธ์ พงษ์พันธ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1343 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สิรวิชญ์ มาลี นักเรียน (ม.1/10) 599 บาท 3XL XL-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1342 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) โกศล กัลปนา ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1341 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) บัญญัติ สวยงาม ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1340 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) สาวิตรี ธนะมูล บุคคลทั่วไป 699 บาท M XL-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1339 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายอภิรักษ์ แสงทอง บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1338 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางจันทิมา แสงทอง ครู/บุคลากร 599 บาท S L-หญิง 25 ก.ค. 2565  
1337 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นาย รัฐภูมิ อินทรชะรัตน์ นักเรียน (ม.5/16) 599 บาท XL XL-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1336 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายภาณุวิชญ์ จันทรัตน์ นักเรียน (ม.4/4) 599 บาท M M-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1335 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายพีรวิชญ์ วิเศษโวหาร นักเรียน (ม.4/4) 599 บาท M M-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1334 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายภูเมธ พุฒิกุลพร นักเรียน (ม.4/4) 599 บาท 2XL XL-ชาย 25 ก.ค. 2565  
1333 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อนันต์ ทองอ่อน ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 24 ก.ค. 2565  
1332 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สุริยา เพ็ชร์กุล ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 24 ก.ค. 2565  
1331 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) พัชลักษณ์ แก้วแกมกาญจน์ ผู้ปกครอง 699 บาท L L-หญิง 24 ก.ค. 2565  
1330 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) อภิญญา โพธิขันธ์ ศิษย์เก่า 699 บาท M XL-หญิง 24 ก.ค. 2565  
1329 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) นายชินกฤต สืบอุดม ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 24 ก.ค. 2565  
1328 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ธีวรา เทียมทัน บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 24 ก.ค. 2565  
1327 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ภาวัต โถรัตน์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท XL XL-ชาย 24 ก.ค. 2565  
1326 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายสมพล ผลมูล บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 24 ก.ค. 2565  
1325 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ปฏิกรณ์ หอมสวัสดิ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 24 ก.ค. 2565  
1324 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ปริญดา หอมสวัสดิ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-หญิง 24 ก.ค. 2565  
1323 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) สุทิศา คืนดี บุคคลทั่วไป 699 บาท XS L-ชาย 23 ก.ค. 2565  
1322 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายชยานนท์ ศรีเปรื่อง นักเรียน (ม.1/2) 699 บาท M M-ชาย 23 ก.ค. 2565  
1321 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) พัชรินทร์ อิ่มประยูร ครู/บุคลากร 599 บาท L 2XL-หญิง 23 ก.ค. 2565  
1320 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) วิรัลพัชร อิ่มประยูร นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท XS L-หญิง 23 ก.ค. 2565  
1319 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชาย ธิรักษ์​ กระดังงา​ นักเรียน (ม.2/7) 599 บาท 2XL XL-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1318 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ลาวัณย์​ เจริญ​กิจ​ ผู้ปกครอง 599 บาท 2XL XL-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1317 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นาย ณัฐดนัย สินวัต นักเรียน (ม.6/14) 699 บาท M M-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1316 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นาย เชาวลิต สินวัต ผู้ปกครอง 699 บาท L L-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1315 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) ชญาดาพัชญ์ สุตาปิ๋ว ผู้ปกครอง 699 บาท XS M-หญิง 22 ก.ค. 2565  
1314 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธีภพ สอดสี นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท M M-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1313 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วินัย สอดสี ผู้ปกครอง 799 บาท S S-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1312 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ฐาปนนท์ ศิลานันท์ บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1311 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) เชิดชัย อังศุสิงห์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท L M-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1310 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายสัมพันธ์ ผลพฤกษา ศิษย์เก่า 2,500 บาท L XL-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1309 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายวรรณเศรษฐ์ บุญโยประการ ศิษย์เก่า 2,500 บาท XL XL-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1308 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางจิราภรณ์ วิรัโกสินทร์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท M M-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1307 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายสิทธิชัย ราชนิยม ศิษย์เก่า 2,500 บาท 2XL XL-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1306 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายมณเฑียร วานิชศรี ศิษย์เก่า 2,500 บาท M S-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1305 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวศวิตา เซี่ยงเจ็น นักเรียน (ม.4/4) 599 บาท M 2XL-หญิง 22 ก.ค. 2565  
1304 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ไชยรัตน์ ชื่นกมล บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1303 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) ธัญศญา ภูวษาชัยกุล ศิษย์เก่า 799 บาท M M-หญิง 22 ก.ค. 2565  
1302 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ดัสกร อันยะ ศิษย์เก่า 799 บาท XL XL-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1301 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) รวีวรรณ ไชยพันโท ผู้ปกครอง 699 บาท S S-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1300 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) บรรณวิชญ์ ไชยพันโท นักเรียน (ม.1/1) 699 บาท XS S-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1299 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณชพล พรมวงค์ นักเรียน (ม.2/7) 699 บาท S S-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1298 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) เสาวนิต สมศรีทา ผู้ปกครอง 799 บาท S M-หญิง 22 ก.ค. 2565  
1297 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวโศจิรัตน์ หล่ำเรือง นักเรียน (ม.4/7) 599 บาท M L-หญิง 22 ก.ค. 2565  
1296 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) นายดิศร คำฮัง ศิษย์เก่า 599 บาท L XL-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1295 VIP ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) พลชัย วงษ์ทองสาลี ศิษย์เก่า 2,500 บาท L L-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1294 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พล อ อ มานัต วงษ์วาทย์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท L L-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1293 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายนพพงษ์ รัชต์จันทร์ ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1292 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาว เปมิกา เรืองอมรชัย นักเรียน (ม.5/16) 599 บาท M L-หญิง 22 ก.ค. 2565  
1291 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายอัครวินท์ ตันติรัตนไพศาล นักเรียน (ม.5/16) 599 บาท L L-ชาย 22 ก.ค. 2565  
1290 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายเสวก พิมมณีฉาย ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1289 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) จักรินทร์ วัฒนะมงคล ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1288 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ศุภวิชญ์ ผดุงศิลป์ ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1287 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) แสงสุนีย์ เหลื่อมล้ำ บุคคลทั่วไป 799 บาท XS L-หญิง 21 ก.ค. 2565  
1286 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปวินทร์ คงขวัญ นักเรียน (ม.1/5) 799 บาท M M-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1285 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ประสพ ขนามุยา ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1284 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ภัทรพงศ์ วงษ์พีระ บุคคลทั่วไป 699 บาท M L-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1283 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ณพิชญา เจี่ยสกุล นักเรียน (ม.3/5) 599 บาท 2XL XL-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1282 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) หนึ่งกันยา หนูแก้ว ครู/บุคลากร 599 บาท M XL-หญิง 21 ก.ค. 2565  
1281 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) จิรเดช บุญศรี ครู/บุคลากร 599 บาท 4XL XL-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1280 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ชนดา นาคศรี ครู/บุคลากร 599 บาท XL XL-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1279 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) อนรรฆ นิอิสมัย ครู/บุคลากร 599 บาท 3XL XL-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1278 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) เมืองปาย รู้สรรพกิจ ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1277 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นิหัสลัง เจะยามา ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1276 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) วันขัย ประไพเมือง ครู/บุคลากร 599 บาท XL XL-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1275 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) วริสา สาครินทร์ ครู/บุคลากร 599 บาท M M-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1274 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สุลายมาน บากา ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1273 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ฟารัยดา ยาลี ครู/บุคลากร 599 บาท S M-หญิง 21 ก.ค. 2565  
1272 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) กานดา นิลประเสริฐ ครู/บุคลากร 599 บาท XS M-หญิง 21 ก.ค. 2565  
1271 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ดิษนัดดา กุลบุตร ครู/บุคลากร 599 บาท 2XL XL-ชาย 21 ก.ค. 2565  
1270 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) อัมริน มะยะเอะ ครู/บุคลากร 599 บาท XL 2XL-หญิง 21 ก.ค. 2565  
1269 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) พิชญา เหล่าเจริญสุข ครู/บุคลากร 599 บาท M M-หญิง 21 ก.ค. 2565  
1268 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ชฎาพร ผลพูล บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-หญิง 20 ก.ค. 2565  
1267 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) มัณฑนา เหมชะญาติ ศิษย์เก่า 599 บาท M XL-หญิง 20 ก.ค. 2565  
1266 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วชิรพงศ์ เลิศอำพรภัสร์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 20 ก.ค. 2565  
1265 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) เอกพจน์ รวมวงษ์ ผู้ปกครอง 799 บาท M M-ชาย 20 ก.ค. 2565  
1264 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนภูมิ ธิตะปัญ นักเรียน (ม.3/10) 699 บาท L L-ชาย 20 ก.ค. 2565  
1263 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) มารุต ณ พัทลุง ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 20 ก.ค. 2565  
1262 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) มาโนช กล้องเจริญ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 20 ก.ค. 2565  
1261 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พงศกร หลวงไชย บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 20 ก.ค. 2565  
1260 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อภิสิทธิ์ บุญฤทธิ์ นักเรียน (ม.6/11) 699 บาท L L-ชาย 20 ก.ค. 2565  
1259 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) จันทรา อิ่มในบุญ ครู/บุคลากร 599 บาท S L-หญิง 20 ก.ค. 2565  
1258 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ขจีพร ธีราทรง ผู้ปกครอง 2,500 บาท M M-หญิง 20 ก.ค. 2565  
1257 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) ฉันทวรรณ สุวรรณหิตาทร บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1256 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นัทธ์ศชาวุฒิ เงินถม นักเรียน (ม.5/8) 699 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1255 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) บัณฑิตา บุญนันท์ ศิษย์เก่า 699 บาท 3XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1254 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) สุภาพร ชูจิตร ครู/บุคลากร 699 บาท L M-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1253 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายพงศ์เทพ ใจอ่อน บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1252 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สัญญา ปรัชญสุนทร บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1251 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พลวัต อินตา บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1250 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พลวัต อินตา บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1249 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พ.ต.ท.ประยุทธ์ บุตตา บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1248 VIP ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) แทนไทย วิริยะลัมภะ ศิษย์เก่า 2,500 บาท L XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1247 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ว่าที่เรือตรี​ศุภชัย​ ดวงเพชร บุคคลทั่วไป 799 บาท S S-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1246 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) อติพร ทองใหม่ บุคคลทั่วไป 599 บาท M 2XL-หญิง 19 ก.ค. 2565  
1245 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) เพิ่มศักดิ์ ทองใหม่ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1244 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นันท์นภัส พงศ์วิฑูรย์ ศิษย์เก่า 599 บาท S XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1243 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) กรรกฎ สุขสำราญ บุคคลทั่วไป 699 บาท 2XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1242 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) กรรกฎ สุขสำราญ บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1241 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) วิชาญ ห่วงมาก บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1240 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ธงชัย เกษศิริ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1239 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สุธรรม ชีพสมุทร บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1238 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ดิเรก1 วรรณทอง บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1237 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ดิเรก วรรณทอง บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1236 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) เสนีย์1 ไชยพงษ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1235 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) เสนีย์ ไชยพงษ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1234 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) เสาวณีย์ เลิศพงศ์พิรุฬห์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท S S-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1233 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ประโชติ1 เวชทรัพย์ บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1232 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ประโชติ เวชทรัพย์ บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1231 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) วัลลพ วรผล บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1230 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) โกศล ดวงใจ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1229 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สุพัตร ศิริวิสุทธิรัตน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1228 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) มานิต มณีโชติ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1227 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สุวิทย์ เจริญจิตต์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1226 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ทวี ธนะเจริญกิจ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1225 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) บรรทม ชนม์ธรรม บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1224 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) อรรณพ1 ผ่องโสภา บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1223 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) อรรณพ ผ่องโสภา บุคคลทั่วไป 799 บาท S S-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1222 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ภานุ วนะบดีนิมิต บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1221 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ประสพ ปรุงเจริญ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1220 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พงษ์ศักดิ์ สุขจิตต์ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1219 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) บรรเทา พฤฒิสุนทร บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1218 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สามารถ วิจิตรา บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1217 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ภูวดล อึ้งบริบูรณ์ไพศาล บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1216 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ชัชชวิน ชินสถิต บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 19 ก.ค. 2565  
1215 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวเอื้ออารยา ขีณาวัฒ บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-หญิง 19 ก.ค. 2565  
1214 VIP ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) จิรัฎฐ์ ลือกิตติศัพท์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 18 ก.ค. 2565  
1213 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ประภาพร ลือกิตติศัพท์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท S M-หญิง 18 ก.ค. 2565  
1212 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ศักดิ์ชัย อมรศักดิ์ชัย ศิษย์เก่า 2,500 บาท L L-ชาย 18 ก.ค. 2565  
1211 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) นายกฤต พัฒนพานิช ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 18 ก.ค. 2565  
1210 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) จุฬารัตน์ อมรศักดิ์ชัย บุคคลทั่วไป 599 บาท S XL-ชาย 18 ก.ค. 2565  
1209 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ศิษย์เก่า 2,500 บาท M M-ชาย 18 ก.ค. 2565  
1208 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สรรพวิท ฤทธิดิลก นักเรียน (ม.5/8) 699 บาท XL XL-ชาย 18 ก.ค. 2565  
1207 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) นายพฤกษ์ สังประการ บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 18 ก.ค. 2565  
1206 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) อมร จุลวัฒน์ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 18 ก.ค. 2565  
1205 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) มาฆะ จุลวัฒน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-หญิง 18 ก.ค. 2565  
1204 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สมพล สัจจาธรรม ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 18 ก.ค. 2565  
1203 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายชัชชวิน ชินสถิต บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 18 ก.ค. 2565  
1202 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ธัญรัศม์ ทิศาพรสวัสดิ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 18 ก.ค. 2565  
1201 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) อินทัช สุระเสียง ศิษย์เก่า 699 บาท 5XL XL-ชาย 17 ก.ค. 2565  
1200 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สุทธิพงษ์ คล่องดี บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 17 ก.ค. 2565  
1199 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ไชยนิวัตร ศรีดาพันธ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 17 ก.ค. 2565  
1198 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) องุ่น คุณสุข บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 17 ก.ค. 2565  
1197 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สารัช โนนตานอก ผู้ปกครอง 699 บาท L L-ชาย 17 ก.ค. 2565  
1196 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ธนเดช จันทฑีโร ศิษย์เก่า 799 บาท S M-ชาย 17 ก.ค. 2565  
1195 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ณัฐณิชา ประภาโชค ศิษย์เก่า 799 บาท XS M-หญิง 17 ก.ค. 2565  
1194 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายภาคิน ประสิทธิ์นราพันธุ์ นักเรียน (ม.2/4) 599 บาท 3XL L-ชาย 17 ก.ค. 2565  
1193 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ร.อ.สุเทพ สุนทรรัตน์ ร.น. บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 17 ก.ค. 2565  
1192 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กัมปนาท จันทะคัด บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 17 ก.ค. 2565  
1191 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สันติวรรณ์ บุญระยอง บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 16 ก.ค. 2565  
1190 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) มณฑล มนูสุข ศิษย์เก่า 2,500 บาท L L-ชาย 16 ก.ค. 2565  
1189 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) เกียรติศักดิ์ เลิศนิธิพรชัย ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 16 ก.ค. 2565  
1188 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ปัทม์พร แสวงทรัพย์ ศิษย์เก่า 799 บาท XS M-หญิง 16 ก.ค. 2565  
1187 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) รจนา ศิริพันธุ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท XS L-หญิง 15 ก.ค. 2565  
1186 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ภิญโญ ศิริพันธุ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M L-ชาย 15 ก.ค. 2565  
1185 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายอภิชาติ ปิยะศุภฤกษ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 15 ก.ค. 2565  
1184 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นาวี อนันต์สลุง ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 15 ก.ค. 2565  
1183 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สายฟ้า ทันทะบุตร นักเรียน (ม.1/6) 599 บาท M M-ชาย 15 ก.ค. 2565  
1182 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พงศกร รอดนิมิตร ผู้ปกครอง 599 บาท 4XL XL-ชาย 15 ก.ค. 2565  
1181 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ศตพร ทันทะบุตร ผู้ปกครอง 599 บาท S L-หญิง 15 ก.ค. 2565  
1180 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ปวีณา รอดนิมิตร ผู้ปกครอง 599 บาท M M-ชาย 15 ก.ค. 2565  
1179 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) บรรจบ ทันทะบุตร ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 15 ก.ค. 2565  
1178 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ศศิมา รอดนิมิตร บุคคลทั่วไป 599 บาท XS XL-ชาย 15 ก.ค. 2565  
1177 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศวิษฐ์ รอดนิมิตร นักเรียน (ม.4/4) 599 บาท 3XL XL-ชาย 15 ก.ค. 2565  
1176 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) อิสรีย์ อุดมเลิศวนสิน ผู้ปกครอง 699 บาท XS M-หญิง 15 ก.ค. 2565  
1175 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ภัทรภัค อุดมเลิศวนสิน บุคคลทั่วไป 699 บาท XS XL-หญิง 15 ก.ค. 2565  
1174 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภัทรดนัย อุดมเลิศวนสิน นักเรียน (ม.1/3) 699 บาท XS S-ชาย 15 ก.ค. 2565  
1173 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วันทนา นิยมวงศ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท XS M-หญิง 14 ก.ค. 2565  
1172 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท XS M-หญิง 14 ก.ค. 2565  
1171 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พิสูจน์ นินทะ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 14 ก.ค. 2565  
1170 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นิตยา นิยมวงศ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท S L-หญิง 14 ก.ค. 2565  
1169 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) เรวัต นิยมวงศ์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท M M-ชาย 14 ก.ค. 2565  
1168 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ศนันท์ฉัตร์ เพียรพิทยากุล ศิษย์เก่า 699 บาท L XL-หญิง 14 ก.ค. 2565  
1167 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) วีรนุช สัจจาสัย บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL XL-ชาย 14 ก.ค. 2565  
1166 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายยุทธศาสตร์ บุดดา บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 14 ก.ค. 2565  
1165 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายประทีป ทิเวช บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 14 ก.ค. 2565  
1164 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางนิตยาภรณ์ ทิพเวช บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 14 ก.ค. 2565  
1163 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.พุฒิวัชร์ ปริศนา บุคคลทั่วไป 699 บาท XS S-ชาย 14 ก.ค. 2565  
1162 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ชินรินทร์ ปริศนา บุคคลทั่วไป 699 บาท M L-หญิง 14 ก.ค. 2565  
1161 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายวัธยา ปริศนา บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 14 ก.ค. 2565  
1160 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) จุฑามาศ เนียมสอน ศิษย์เก่า 699 บาท M M-หญิง 13 ก.ค. 2565  
1159 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ธนเสฏฐ์ ภารดีรุจิรา ศิษย์เก่า 2,500 บาท M M-ชาย 13 ก.ค. 2565  
1158 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ลภัสรดา ศิริโส นักเรียน (ม.4/16) 599 บาท XL 2XL-หญิง 13 ก.ค. 2565  
1157 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ศตคุณ​ กอเจริญ​ บุคคลทั่วไป 799 บาท XS S-ชาย 13 ก.ค. 2565  
1156 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ผอ.สุวรรณ ทวีผล(7) บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 13 ก.ค. 2565  
1155 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ผอ.สุวรรณ ทวีผล(6) บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 13 ก.ค. 2565  
1154 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ผอ.สุวรรณ ทวีผล(5) บุคคลทั่วไป 2,500 บาท S S-ชาย 13 ก.ค. 2565  
1153 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ผอ.สุวรรณ ทวีผล(4) บุคคลทั่วไป 2,500 บาท S S-ชาย 13 ก.ค. 2565  
1152 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ผอ.สุวรรณ ทวีผล(3) บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 13 ก.ค. 2565  
1151 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ผอ.สุวรรณ ทวีผล(2) บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 13 ก.ค. 2565  
1150 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ผอ.สุวรรณ ทวีผล(1) บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 13 ก.ค. 2565  
1149 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สรศักดิ์ รืองเวชติวงษ์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 3XL XL-ชาย 13 ก.ค. 2565  
1148 VIP ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) คณินภัทร ศรีคงรักษ์ นักเรียน (ม.2/10) 2,500 บาท XL XL-ชาย 13 ก.ค. 2565  
1147 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายชาญ เถาวันนี บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 13 ก.ค. 2565  
1146 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายสุบิน คังคะวิสุทธิ์ ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 13 ก.ค. 2565  
1145 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) นายพักตร์ภูมิ วงศ์หงษ์ ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 13 ก.ค. 2565  
1144 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สุขสันต์ เจริญศักดิ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท S S-ชาย 12 ก.ค. 2565  
1143 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) สมลักษณ์ ศรสำราญ บุคคลทั่วไป 699 บาท S L-หญิง 12 ก.ค. 2565  
1142 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) จิตรา กำมะหยี่ บุคคลทั่วไป 699 บาท M L-หญิง 12 ก.ค. 2565  
1141 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) นายจิรวัฒน์ ศรีอนันต์ ศิษย์เก่า 599 บาท 3XL XL-ชาย 12 ก.ค. 2565  
1140 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) นฤพล ขันธุวาร บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 12 ก.ค. 2565  
1139 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) วรวิช หิรัญสุข บุคคลทั่วไป 699 บาท 2XL XL-ชาย 12 ก.ค. 2565  
1138 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ณัฐวัฒน์ ฉัตรศิริยิ่งยง บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 12 ก.ค. 2565  
1137 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ไกรสร โพธิ์ตุ่น บุคคลทั่วไป 699 บาท 2XL XL-ชาย 12 ก.ค. 2565  
1136 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) เอนก ท่าม่วง บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 12 ก.ค. 2565  
1135 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ชัชวาลย์1 วังศิริจันทร์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 12 ก.ค. 2565  
1134 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ชัชวาลย์ วังศิริจันทร์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 12 ก.ค. 2565  
1133 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ภาณุพงษ์ วงษ์ซิ้ม ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 12 ก.ค. 2565  
1132 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสดใส ดุลยา บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 11 ก.ค. 2565  
1131 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) นายณัฐวัฒน์ เข็มโคตร ครู/บุคลากร 599 บาท XL XL-ชาย 11 ก.ค. 2565  
1130 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) ธนภรณ์ บุญเลิศ ครู/บุคลากร 599 บาท S M-หญิง 11 ก.ค. 2565  
1129 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) เกียรติศักดิ์ โกปิยนันท์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 11 ก.ค. 2565  
1128 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาววรวรรณ สัจจาสัย บุคคลทั่วไป 599 บาท S M-หญิง 11 ก.ค. 2565  
1127 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ณุวธิดา เผื่อนประไพ บุคคลทั่วไป 599 บาท S L-หญิง 11 ก.ค. 2565  
1126 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) กมลวรรณ เหล่ามา ศิษย์เก่า 699 บาท M L-หญิง 11 ก.ค. 2565  
1125 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ประสงค์ ปัตถาทุม บุคคลทั่วไป 699 บาท 3XL XL-ชาย 11 ก.ค. 2565  
1124 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) มณเฑียร สุขผล ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 11 ก.ค. 2565  
1123 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ณรงค์เดช ภุมรินทร์ ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 11 ก.ค. 2565  
1122 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ณัฐนนท์ บุญโกย ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 11 ก.ค. 2565  
1121 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ธนา สวัสดี ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 10 ก.ค. 2565  
1120 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ทับทิม ประพงษ์เลิศ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-หญิง 10 ก.ค. 2565  
1119 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 9 ก.ค. 2565  
1118 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) จิรพัส ย่งฮะ นักเรียน (ม.6/11) 799 บาท M M-ชาย 9 ก.ค. 2565  
1117 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) กิตติพันธุ์ ย่งฺฮะ ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 9 ก.ค. 2565  
1116 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูเมธ วัฒนปัญญาขจร นักเรียน (ม.3/2) 699 บาท XL XL-ชาย 9 ก.ค. 2565  
1115 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นส.พรทิพย์ สุขอดิศัย ศิษย์เก่า 599 บาท S S-ชาย 9 ก.ค. 2565  
1114 VIP ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เอื้อการย์ วัฒนโยธิน บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 9 ก.ค. 2565  
1113 VIP ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณภัทร วัฒนโยธิน นักเรียน (ม.4/14) 2,500 บาท L L-ชาย 9 ก.ค. 2565  
1112 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ประพันธุ์ วัฒนโยธิน บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 9 ก.ค. 2565  
1111 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ศยามล วัฒนโยธิน บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-หญิง 9 ก.ค. 2565  
1110 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อิทธิ​กร​ ประมวล​สุข นักเรียน (ม.3/7) 599 บาท XL XL-ชาย 9 ก.ค. 2565  
1109 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชัยภัทร ภูทะศิริ บุคคลทั่วไป 699 บาท XS M-หญิง 9 ก.ค. 2565  
1108 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) เอกภาพ เจตมงคลนวัช ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 8 ก.ค. 2565  
1107 VIP ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายศุภพสิษฐ์ ชิวราภรณ์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท M M-ชาย 8 ก.ค. 2565  
1106 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) มงคล ปริ่มผล ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 8 ก.ค. 2565  
1105 VIP ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายธนกฤต พึ่งแผ่นดิน ศิษย์เก่า 2,500 บาท M M-ชาย 8 ก.ค. 2565  
1104 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางภัทรา หาญปราบ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M 2XL-หญิง 8 ก.ค. 2565  
1103 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนกฤต การควรคิด นักเรียน (ม.6/10) 599 บาท L L-ชาย 8 ก.ค. 2565  
1102 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อัณณพ งามกมลรัตน์ ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 8 ก.ค. 2565  
1101 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วิชยุตม์ แซ่ล้อ นักเรียน (ม.3/6) 599 บาท 2XL XL-ชาย 7 ก.ค. 2565  
1100 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พชร สิทธาจารย์ นักเรียน (ม.5/8) 699 บาท M M-ชาย 7 ก.ค. 2565  
1099 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) สุทัตตา สมบุญ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-หญิง 7 ก.ค. 2565  
1098 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) หทัยกาญจน์ วินิจจิตร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท S M-หญิง 7 ก.ค. 2565  
1097 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายณัฐดนัย วงษ์สกุล ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 7 ก.ค. 2565  
1096 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวนรมน ขันตี ศิษย์เก่า 599 บาท L XL-หญิง 7 ก.ค. 2565  
1095 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) พบรัก จันทศาศวัต ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 7 ก.ค. 2565  
1094 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) บัญชา คงชู บุคคลทั่วไป 599 บาท L XL-ชาย 6 ก.ค. 2565  
1093 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชยศักดิ์ โอวาททัศนีย์ ศิษย์เก่า 599 บาท 3XL XL-ชาย 6 ก.ค. 2565  
1092 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) วิโรจน์ ไชยภักดี บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 6 ก.ค. 2565  
1091 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ธีระวุฒิ พลไชยขา ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 6 ก.ค. 2565  
1090 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ไพบูลย์ เกษมพัฒนะโภคิน บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 6 ก.ค. 2565  
1089 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ณิชชากร สร้อยระย้า บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL XL-ชาย 6 ก.ค. 2565  
1088 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ธนัท อภิรักษ์อัตรา บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 6 ก.ค. 2565  
1087 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) เผ่าพันธุ์ รุ่งเรืองผล บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 6 ก.ค. 2565  
1086 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ณัฐรัตน์ ณรงค์ศิลป์ นักเรียน (ม.6/4) 599 บาท L M-หญิง 6 ก.ค. 2565  
1085 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวพรทิพย์ หอมขจร ครู/บุคลากร 599 บาท XL XL-ชาย 6 ก.ค. 2565  
1084 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นุชาวดี ประชุมสุข บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-หญิง 6 ก.ค. 2565  
1083 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ศรันย์ภัทร กลีบจันทร์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 6 ก.ค. 2565  
1082 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นพดล ผลพฤกษา บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 6 ก.ค. 2565  
1081 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ปนัดดา สัจจาสัย บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 6 ก.ค. 2565  
1080 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สุรศักดิ์ ปัญญาพาสุข บุคคลทั่วไป 599 บาท 5XL L-หญิง 6 ก.ค. 2565  
1079 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นันท์บรรณญพร มหาวงศ์ นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท M XL-หญิง 6 ก.ค. 2565  
1078 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) บรรเทิง มหาวงศ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 6 ก.ค. 2565  
1077 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สิริพร มหาวงศ์ ผู้ปกครอง 599 บาท M XL-หญิง 6 ก.ค. 2565  
1076 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) จินาพร ทองศรี ผู้ปกครอง 699 บาท M M-ชาย 5 ก.ค. 2565  
1075 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สมบูรณ์ ทองศรี ผู้ปกครอง 699 บาท M M-ชาย 5 ก.ค. 2565  
1074 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สิรภพ ทองศรี นักเรียน (ม.5/11) 699 บาท M L-ชาย 5 ก.ค. 2565  
1073 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ณรงค์ศักดิ์ เคหะเจริญ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 5 ก.ค. 2565  
1072 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) วัชนีย์ บุญศิริชัย ศิษย์เก่า 699 บาท M XL-หญิง 5 ก.ค. 2565  
1071 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปภังกร อนามพงษ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท S S-ชาย 5 ก.ค. 2565  
1070 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) พรพิมล พรพิมล ครู/บุคลากร 699 บาท S L-หญิง 5 ก.ค. 2565  
1069 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ชลิต วุฒิเทียร บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 5 ก.ค. 2565  
1068 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนัช วุฒิเทียร บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 5 ก.ค. 2565  
1067 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พัทธดนย์ ฤทธิ์เลิศชัย นักเรียน (ม.6/14) 599 บาท M XL-หญิง 5 ก.ค. 2565  
1066 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ภัทรพล สิทธิบุญ ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 5 ก.ค. 2565  
1065 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ปาริชาติ กลิ่นขจร ผู้ปกครอง 599 บาท XL 2XL-หญิง 4 ก.ค. 2565  
1064 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธันญ์ กลิ่นขจร นักเรียน (ม.1/8) 599 บาท 2XL XL-ชาย 4 ก.ค. 2565  
1063 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ภูริทัต ศุภคุณ ศิษย์เก่า 799 บาท L XL-ชาย 4 ก.ค. 2565  
1062 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) อุราวรรณ เรืองจรูญ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L 2XL-หญิง 4 ก.ค. 2565  
1061 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางเยาวรัตน์ สุขเจริญ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 4 ก.ค. 2565  
1060 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายเจษฎา ธีรเศรษฐธำรง บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 4 ก.ค. 2565  
1059 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางกัณหา วรรณทอง บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M L-ชาย 4 ก.ค. 2565  
1058 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) จตุพร อิ่มเอิบ ศิษย์เก่า 599 บาท L XL-หญิง 4 ก.ค. 2565  
1057 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ทีปกร ประสานวงษ์ นักเรียน (ม.2/8) 599 บาท L L-ชาย 4 ก.ค. 2565  
1056 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) สำเนา ธรรมสุภาพงศ์ ครู/บุคลากร 2,500 บาท M XL-หญิง 3 ก.ค. 2565  
1055 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สิปปภาส บุญประสาน นักเรียน (ม.1/9) 599 บาท M L-ชาย 3 ก.ค. 2565  
1054 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) พชรพร ธรรมวิญญู บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL XL-ชาย 3 ก.ค. 2565  
1053 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล ครู/บุคลากร 599 บาท L M-ชาย 3 ก.ค. 2565  
1052 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) สาลินี ซ้วนเหว ผู้ปกครอง 599 บาท S XL-ชาย 3 ก.ค. 2565  
1051 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) บุรินท์ บุญมี บุคคลทั่วไป 599 บาท S S-ชาย 3 ก.ค. 2565  
1050 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วิจิตรา ซ้วนเหว ผู้ปกครอง 599 บาท M L-หญิง 3 ก.ค. 2565  
1049 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) สุพิชฌญา บุญมี นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท S M-หญิง 3 ก.ค. 2565  
1048 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสุภชา จินาจิ้น นักเรียน (ม.4/7) 599 บาท L L-หญิง 3 ก.ค. 2565  
1047 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสาวขวัญใจ ชีววิริยะนนท์ ผู้ปกครอง 599 บาท L L-หญิง 3 ก.ค. 2565  
1046 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นันธวัฒน์ สมศิลป์ นักเรียน (ม.5/14) 699 บาท 2XL XL-ชาย 2 ก.ค. 2565  
1045 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายสุรชัย พนัสพงศ์ไพบูลย์ ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 2 ก.ค. 2565  
1044 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายนภัทร​ พนัสพงศ์ไพบูลย์ นักเรียน (ม.3/10) 599 บาท L L-ชาย 2 ก.ค. 2565  
1043 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นาย สมบูรณ์ ลี้ประกอบบุญ ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 2 ก.ค. 2565  
1042 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) บวรธรรม บุญเรือง นักเรียน (ม.1/6) 699 บาท M M-ชาย 2 ก.ค. 2565  
1041 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ลักษณา บุญเรือง ผู้ปกครอง 699 บาท L L-หญิง 2 ก.ค. 2565  
1040 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) จรรยวรรธน์ หัสคุณ นักเรียน (ม.5/10) 799 บาท L L-ชาย 2 ก.ค. 2565  
1039 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ปภังกร ศรีวิรัญ บุคคลทั่วไป 799 บาท M L-ชาย 2 ก.ค. 2565  
1038 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.สัชฌยา กระจ่างศรี นักเรียน (ม.3/7) 599 บาท L L-ชาย 2 ก.ค. 2565  
1037 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พุฒิธร พัฒนสินทร ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 2 ก.ค. 2565  
1036 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นวิน วงศ์ภูมี นักเรียน (ม.2/10) 699 บาท XS S-ชาย 1 ก.ค. 2565  
1035 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ว่าที่เรือตรี นภดล เขียวผ่อง ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 1 ก.ค. 2565  
1034 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายชลวิทย์ กิจอักษร บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 1 ก.ค. 2565  
1033 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) นางสาวกิติยา สุวรรณรัตน์ ครู/บุคลากร 599 บาท XS M-หญิง 1 ก.ค. 2565  
1032 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) จริยา บุญนาค บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-หญิง 1 ก.ค. 2565  
1031 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ชัชวาล วังศิริจันทร์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท L L-ชาย 1 ก.ค. 2565  
1030 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) โสภา อนันตศรี บุคคลทั่วไป 599 บาท M 2XL-หญิง 1 ก.ค. 2565  
1029 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พินัย วิสุทธิรัตน์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท XL XL-ชาย 1 ก.ค. 2565  
1028 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) อรริตา ประดิษฐศิลป์ ศิษย์เก่า 599 บาท S M-หญิง 30 มิ.ย. 2565  
1027 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ฮาน่า นากาโตะ นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท M M-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1026 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปริญศญา ศิรินภารัตน์ นักเรียน (ม.6/5) 699 บาท L L-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1025 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ภราดา ศาสตร์พานิช บุคคลทั่วไป 699 บาท L M-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1024 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปัณณวิชญ์ กิจจาวรอาภรณ์ นักเรียน (ม.3/2) 599 บาท L L-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1023 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) อิชยนิติ มูลชอบ ครู/บุคลากร 799 บาท 2XL M-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1022 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ณัฏฐณิษา มูลชอบ นักเรียน (ม.3/3) 599 บาท M XL-หญิง 30 มิ.ย. 2565  
1021 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พีรวิชญ์ เจตน์มงคล นักเรียน (ม.1/3) 799 บาท S XL-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1020 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นิพพิชฌญา มูลชอบ นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท XS M-หญิง 30 มิ.ย. 2565  
1019 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) บุษราคัม เจริญยศ ผู้ปกครอง 699 บาท S M-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1018 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูรินท์ น้อยคำมูล นักเรียน (ม.3/10) 599 บาท M M-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1017 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ชัญญา เจริญยศ บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-หญิง 30 มิ.ย. 2565  
1016 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ปัญญา เจริญยศ ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1015 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เด็กหญิงนันทัชพร เชิงสมอ นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท L L-หญิง 30 มิ.ย. 2565  
1014 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.วสันต์พรรษ รัตนพลาไชย นักเรียน (ม.2/5) 599 บาท L L-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1013 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ปรีชา สำราญจิตต์ ครู/บุคลากร 2,500 บาท XL XL-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1012 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) ธารดี กลิ่นสุนทร ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 30 มิ.ย. 2565  
1011 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สุรชัย มณีทัพ ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
1010 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) สิริรัตน์ ราชวัฒน์ นักเรียน (ม.4/4) 599 บาท M L-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
1009 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สุทธินันท์ เขมะสุข นักเรียน (ม.3/7) 599 บาท XL XL-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
1008 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) บุษบาภิเศก กระจ่างศรี นักเรียน (ม.4/2) 599 บาท L 2XL-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
1007 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นันทิกานต์ ชนะเคน นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท XS M-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
1006 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นส.ธัญยธรณ์ สุริยจิรฉัตร์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท XL XL-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
1005 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางศันสนีย์ มุกดาหาร ครู/บุคลากร 599 บาท XL XL-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
1004 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายวีระยุทธ นาคทิพย์ ผู้ปกครอง 599 บาท 3XL XL-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
1003 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ยุทธวีร์ นาคทิพย์ นักเรียน (ม.1/3) 599 บาท M M-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
1002 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) น.ส.บุษรินทร์ นาคทิพย์ ผู้ปกครอง 599 บาท S L-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
1001 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางรุ่งทิวา มรรคผล บุคคลทั่วไป 699 บาท XS L-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
1000 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วงษ์ศิริ บุญมณีชัยกุล ศิษย์เก่า 599 บาท L 2XL-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
999 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วรพล บุญมณีชัยกุล บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
998 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นาย วิจิตร ยอดสุข ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
997 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) พีรวิชญ์ พุ่มเข็ม บุคคลทั่วไป 699 บาท 2XL M-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
996 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ฐิติพงษ์ คำภาพันธ์ นักเรียน (ม.1/5) 799 บาท XL XL-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
995 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) จิรภัทร ตรีเมฆ นักเรียน (ม.3/7) 799 บาท L L-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
994 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) พัชราภรณ์ จันทร์สิงห์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L XL-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
993 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ฉัตรกมล ยุทธนากร ครู/บุคลากร 599 บาท L XL-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
992 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สุกฤตา โสมล ครู/บุคลากร 599 บาท M M-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
991 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปัณณธร ยอดสุข นักเรียน (ม.2/9) 599 บาท L L-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
990 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นงลักษณ์ บุญล้อม ครู/บุคลากร 599 บาท M XL-หญิง 29 มิ.ย. 2565  
989 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) อนุวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 29 มิ.ย. 2565  
988 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) พงษ์วุฒิ วรรณสุข บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
987 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐกิตติ์ หุ่นทอง นักเรียน (ม.1/8) 599 บาท L XL-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
986 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางธีรนุช สุพรรณสุด ศิษย์เก่า 599 บาท M XL-หญิง 28 มิ.ย. 2565  
985 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สุจินต์ ประเสริฐภักดิ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
984 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ธวัช สมพร บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
983 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) รำไพ เจนจัดการ ศิษย์เก่า 699 บาท S M-หญิง 28 มิ.ย. 2565  
982 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางยุพิน ลี้กุล ผู้ปกครอง 599 บาท 2XL 2XL-หญิง 28 มิ.ย. 2565  
981 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ทินพัน สุวรรณราช นักเรียน (ม.1/8) 599 บาท L L-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
980 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) ชนัฐา สุโข บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
979 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) วันทนา ปัญญาวรพงศ์์ ครู/บุคลากร 599 บาท L XL-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
978 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) วาทนิจ พงษ์ขจร ผู้ปกครอง 699 บาท L L-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
977 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) เบญจวรรณ พงษ์จร ผู้ปกครอง 699 บาท M XL-หญิง 28 มิ.ย. 2565  
976 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) อธิษฐ์ วิสุทธิ ศิษย์เก่า 2,500 บาท L L-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
975 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เด็กหญิงพิมลวรรณ จารัตน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XS XL-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
974 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ประสิทธิ์ ปัญญาทิพย์ ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
973 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายรัชพล จารัตน์ นักเรียน (ม.1/6) 599 บาท XL XL-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
972 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช. วีรภัทร สฤษฎิ์สุข นักเรียน (ม.2/10) 599 บาท S S-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
971 VIP ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) อุฏารัตน์ ประกอบสัตย์ นักเรียน (ม.5/7) 2,500 บาท L L-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
970 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ศราวุธ รบเมือง บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 28 มิ.ย. 2565  
969 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ณัฐชานันท์ อัครฉัตรานันท์ ศิษย์เก่า 599 บาท XS M-หญิง 28 มิ.ย. 2565  
968 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พจน์รัฐ พ่วงรักษ์ ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
967 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ภรภัทร พ่วงรักษ์ นักเรียน (ม.6/13) 699 บาท M M-หญิง 27 มิ.ย. 2565  
966 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปวิตรา สายสร้อย นักเรียน (ม.5/3) 599 บาท S M-หญิง 27 มิ.ย. 2565  
965 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วรชาติ อดุลยานนท์ ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
964 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.น่านสมุทร เกี้ยวมาศ นักเรียน (ม.3/4) 599 บาท L L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
963 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) จิลาพร พิบูลย์ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
962 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พิสิฐ ชนะการณ์ ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
961 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) สมถะ ทานงาม ศิษย์เก่า 699 บาท S S-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
960 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางปทิตตา บุญศรี บุคคลทั่วไป 599 บาท 5XL L-หญิง 27 มิ.ย. 2565  
959 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวนายิกา สันทารุนัย ครู/บุคลากร 599 บาท M M-หญิง 27 มิ.ย. 2565  
958 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) จุฑารัตน์ แก้วจันทร์ ครู/บุคลากร 599 บาท L XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
957 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ศิรดา พรมเทพ ครู/บุคลากร 2,500 บาท M L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
956 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายอรรคเดช สุขสำราญ ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
955 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ลลิตา สมศรี บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 27 มิ.ย. 2565  
954 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) 33/7 หมู่ที่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จันทบุรี ชื่นสนธิ บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
953 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) เนตรนภา ทาเวช บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-หญิง 27 มิ.ย. 2565  
952 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ปรีตินัส จันทรากานตานันท์ ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
951 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) wanrob boonnam บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
950 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สมชาย ริมคีรี ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
949 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐกร ไชยเย็น นักเรียน (ม.1/8) 599 บาท L L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
948 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปวรุตม์ จังคณานันท์ นักเรียน (ม.1/8) 599 บาท L XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
947 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายธันวา จิตต์สงวน ศิษย์เก่า 2,500 บาท L XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
946 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายสมชาย ชูพันธุ์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท XL XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
945 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) มาโนช อุดหนุน ครู/บุคลากร 599 บาท XL L-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
944 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ทัตพงศ์ ชมศาสตร์ นักเรียน (ม.5/13) 699 บาท XL XL-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
943 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เจตน์ นามสุโพธิ์ นักเรียน (ม.2/10) 599 บาท XL XL-หญิง 27 มิ.ย. 2565  
942 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ธีรเมธ ประเสริฐสังข์ นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท M M-ชาย 27 มิ.ย. 2565  
941 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนวัฒน์ จารุเลขา นักเรียน (ม.2/10) 699 บาท 2XL XL-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
940 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สุนทร หงษ์จันทรทา ผู้ปกครอง 699 บาท L L-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
939 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สดายุ เจริญนิตย์ นักเรียน (ม.2/10) 699 บาท M M-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
938 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วชิรวิทย์ หงษ์จันทรทา นักเรียน (ม.2/10) 699 บาท XL XL-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
937 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนนท์ จันทจรูญ นักเรียน (ม.5/11) 799 บาท XL XL-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
936 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ชลชิดฟ้า จิตสงวน บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 26 มิ.ย. 2565  
935 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) รัตนาพร จิตสงวน ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 26 มิ.ย. 2565  
934 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วรวิทย์ จิตสงวน ผู้ปกครอง 699 บาท L L-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
933 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วิทยา คงคาเหนือ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
932 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กิตติพงศ์ คงคาเหนือ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
931 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กิตติพัทธ์ คงคาเหนือ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
930 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กล้ากลางชล จิตสงวน นักเรียน (ม.5/12) 699 บาท L L-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
929 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) มาร์วิน รบเมือง นักเรียน (ม.6/11) 799 บาท L L-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
928 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) อรุณประไพ ศิริมหา ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
927 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) พศวีร์ ชัยสงค์ ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 26 มิ.ย. 2565  
926 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) ผาณิต มณีนิล บุคคลทั่วไป 699 บาท S L-หญิง 25 มิ.ย. 2565  
925 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธีร์ธวัช เนียมอ่ นักเรียน (ม.4/8) 699 บาท M M-ชาย 25 มิ.ย. 2565  
924 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พุฒิพงศ์ หมุดธรรม นักเรียน (ม.5/2) 599 บาท XL XL-ชาย 25 มิ.ย. 2565  
923 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปีติกร มูลชอบ นักเรียน (ม.4/8) 799 บาท M S-ชาย 25 มิ.ย. 2565  
922 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) วสัน เกตุเ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 25 มิ.ย. 2565  
921 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสิริพร ผลบุญ นักเรียน (ม.4/8) 599 บาท M M-หญิง 25 มิ.ย. 2565  
920 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายไชยวัฒน์ มงคลจิตต์ บุคคลทั่วไป 799 บาท 2XL XL-ชาย 25 มิ.ย. 2565  
919 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางองุ่น ทัศนศร ศิษย์เก่า 599 บาท S M-หญิง 25 มิ.ย. 2565  
918 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) มัทนา ท้าวน้อย บุคคลทั่วไป 599 บาท S M-หญิง 25 มิ.ย. 2565  
917 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายวสันต์ มรรคผล บุคคลทั่วไป 799 บาท XS S-ชาย 25 มิ.ย. 2565  
916 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางอัญชิสา ประสงค์ดี บุคคลทั่วไป 799 บาท S L-หญิง 25 มิ.ย. 2565  
915 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ราเชนทร์ โชติญาณวงษ์ ศิษย์เก่า 799 บาท 4XL 2XL-ชาย 25 มิ.ย. 2565  
914 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นาย ฆณพล วรรณประทุม นักเรียน (ม.6/12) 699 บาท XL XL-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
913 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐกรณ์ คารมย์ คารมย์ นักเรียน (ม.3/4) 599 บาท M M-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
912 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายเวโรจน์ กาญจนเกษตรกุล นักเรียน (ม.5/5) 599 บาท L L-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
911 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางนงนภัส กาญจนเกษตรกุล ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 24 มิ.ย. 2565  
910 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ฉัตรธมนต์ ศรีเมืองชัยธน ครู/บุคลากร 599 บาท S M-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
909 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) กฤติพร ประสงค์ธรรม บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 24 มิ.ย. 2565  
908 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) อัจฉรา ฟูสกุล ศิษย์เก่า 599 บาท S S-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
907 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปภังกร อุดมผล นักเรียน (ม.3/10) 599 บาท M M-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
906 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สุทธิพงศ์ พูลพฤกษ์ ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
905 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ทศพร คำผัน นักเรียน (ม.5/15) 599 บาท 2XL XL-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
904 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นิพนธ์ สมพื้น บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
903 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) สุริศา ริมคีรี บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 24 มิ.ย. 2565  
902 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ชัยสิทธิ์ เนรมิตร บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
901 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ดรุณี ชวาลารัตน์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL 2XL-หญิง 24 มิ.ย. 2565  
900 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สุรสิทธิ์ รัตยนิกร บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 24 มิ.ย. 2565  
899 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) พรทิพย์ พึ่งฝั่ง บุคคลทั่วไป 599 บาท S M-หญิง 24 มิ.ย. 2565  
898 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อนุชา ภุมริมทร์ ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
897 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายฐณนนท์ ศิริโชติภากรณ์ นักเรียน (ม.5/5) 799 บาท M M-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
896 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ทักษิพงศ์ วิสุทธาภรณ์ นักเรียน (ม.1/6) 599 บาท S S-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
895 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นิธินันท์ นพแก้ว บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
894 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) จีรนันท์ ปัดเต บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
893 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) นวพงศ์ จันทร์ธนไพบูลย์ ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
892 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) พรรณพร งามสมกลิ่น บุคคลทั่วไป 699 บาท XS M-หญิง 23 มิ.ย. 2565  
891 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สิทธิศักดิ์ คงขวัญ ครู/บุคลากร 2,500 บาท S L-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
890 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วรากร บุญรักษา ศิษย์เก่า 2,500 บาท M M-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
889 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) รัตนาภรณ์ เตโช บุคคลทั่วไป 699 บาท S M-หญิง 23 มิ.ย. 2565  
888 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ธัญวรัตน์ สิริตติยานนท์ บุคคลทั่วไป 699 บาท S M-หญิง 23 มิ.ย. 2565  
887 VIP ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ทศพล​ บุญ​โย​ประการ​ ศิษย์เก่า 2,500 บาท L L-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
886 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายพันธวัช ปลิพรมราช นักเรียน (ม.6/8) 599 บาท L L-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
885 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายมนัส ธนบุญรัตน์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
884 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ชัยพัฒน์ ศรีจันทร์ ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
883 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวกุลกัลยา อยู่ศรี ครู/บุคลากร 599 บาท S M-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
882 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนานนท์ ปราณี นักเรียน (ม.4/13) 699 บาท L L-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
881 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) ประไพพร วงศ์แก้ว บุคคลทั่วไป 699 บาท S M-หญิง 23 มิ.ย. 2565  
880 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กฤตณัฐ นามสาร นักเรียน (ม.5/5) 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 23 มิ.ย. 2565  
879 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวมรีจิ คงทรัตน์ ครู/บุคลากร 599 บาท L 2XL-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
878 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) กันยารัตน์ เล็กเลอสันต์ ผู้ปกครอง 799 บาท S L-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
877 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นิวัฒน์ เล็กเลอสันต์ ผู้ปกครอง 799 บาท M M-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
876 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นันธวัฒน์ เล็กเลอสันต์ บุคคลทั่วไป 799 บาท XS S-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
875 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กันตวัฒน์ เล็กเลอสันต์ นักเรียน (ม.2/6) 799 บาท L L-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
874 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สมเกียรติ หลิมเจริญ ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
873 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ใจหาญ ก้างกอน บุคคลทั่วไป 599 บาท XL XL-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
872 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) จินตนา ก้างกอน ศิษย์เก่า 599 บาท L 2XL-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
871 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นงลักษณ์ ฟูสกุล ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
870 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ศุภชัย สงวนสิน ศิษย์เก่า 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
869 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ดาราวรรณ รุ่งเลิศอารมย์ ศิษย์เก่า 599 บาท XS M-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
868 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นิติพน ปราศราคิน นักเรียน (ม.5/14) 699 บาท L L-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
867 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศุภณัฐ สุมิตร นักเรียน (ม.1/10) 599 บาท M L-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
866 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายจิรพฤทธิ์ พงศ์นันทกุลกิจ นักเรียน (ม.5/5) 599 บาท XL XL-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
865 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ญาณิดา เข็มทอง ศิษย์เก่า 599 บาท S M-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
864 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ณัฐพร หลายลักษณะดี ผู้ปกครอง 2,500 บาท M L-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
863 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นวันฒ์ โชติรสพงศ์ ผู้ปกครอง 2,500 บาท XL XL-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
862 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายตรีภพ เข็มทอง บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
861 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสาวมาลรพรรณ เข็มทอง บุคคลทั่วไป 599 บาท L XL-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
860 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นาวอังคณา ศรีประเสริฐ บุคคลทั่วไป 599 บาท M XL-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
859 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายภูริดล ศิริกุล ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
858 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ลลิตา ทองเย็น บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
857 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ฉัตราภรณ์ สรรพศรี บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
856 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ธัญญาภรณ์ จันโทภาษ ผู้ปกครอง 2,500 บาท S M-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
855 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พัฒนศักดิ์ มณีเพชร ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
854 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อดิศร เชิงสมอ ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 22 มิ.ย. 2565  
853 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) จันทนา จันทเลิศ บุคคลทั่วไป 599 บาท XL 2XL-หญิง 22 มิ.ย. 2565  
852 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนัญภัทร์ เต็มศิริพันธุ์ นักเรียน (ม.1/9) 599 บาท S S-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
851 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) พรพิมล ชาชุมพร บุคคลทั่วไป 799 บาท S M-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
850 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ธีรพงศ์ ตุนาค บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
849 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) เหมี่ยวฟ้า แซ่กอ บุคคลทั่วไป 599 บาท M XL-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
848 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) วรภร สุขสงวน บุคคลทั่วไป 799 บาท XS M-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
847 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นภคกร พูลประสาท ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
846 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) วิเชียร ประสงค์รัตน์ ผู้ปกครอง 2,500 บาท L L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
845 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สันติ มาลีผล ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
844 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ชาญ กาศสมบูรณ์ นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท L L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
843 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) วันทนา ผลเจริญ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
842 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สำราญ ผลเจริญ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
841 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สมชาย สินวัต บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
840 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) อัศวิน สุขกฤต บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
839 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สามารถ จิตนาวสาร บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
838 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ไพศาล วัฒนกูล บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
837 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สืบพงศ์ สิทธิมาลัยรัตน์ ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
836 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา ศิษย์เก่า 2,500 บาท 3XL 2XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
835 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายรพีภัทร ชาวปลายนา นักเรียน (ม.5/12) 799 บาท M M-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
834 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) จินตนา สุดแดง ผู้ปกครอง 699 บาท L L-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
833 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ภีระพงศ์ วังศิริไพศาล ศิษย์เก่า 699 บาท 2XL 2XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
832 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วุฑฒิพล ประดิษฐศืลป์ ศิษย์เก่า 699 บาท 3XL 2XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
831 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายธีรภัทร วรรณทอง ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
830 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ฐิตินันท์ รัตนมณฑ์ ผู้ปกครอง 599 บาท L 2XL-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
829 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางสายสมร วรรณทอง บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
828 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ณัฎฐิญา สุขเสงี่ยม ครู/บุคลากร 2,500 บาท M XL-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
827 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) เทอดศักดิ์ ขจรบุญ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
826 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) บุญจันทร์ สีสันต์ บุคคลทั่วไป 699 บาท L M-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
825 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กุลบุรุษ เซอร์เกอร์ ศิษย์เก่า 599 บาท L XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
824 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) พรดาว อังคะหิรัญ ศิษย์เก่า 599 บาท XS S-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
823 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พิชญ์ เพิ่มพูล ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
822 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) จันทรรัตน์ เพิ่มพูล ผู้ปกครอง 599 บาท XS M-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
821 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) รัตติกาญจน์ ก้านแก้ว นักเรียน (ม.5/6) 599 บาท M M-หญิง 21 มิ.ย. 2565  
820 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ธนพล ศรีทองน้อย ศิษย์เก่า 799 บาท XL XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
819 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อาร์วิน จาวาเฮเรี่ยน นักเรียน (ม.3/6) 599 บาท XL XL-ชาย 21 มิ.ย. 2565  
818 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐชนน ลิ้มตระกูล นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท S S-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
817 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) อภิวัฒน์ ตันติพรอนันต์ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
816 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) พิชญมาศ ตันติพรอนันต์ ศิษย์เก่า 599 บาท XS M-หญิง 20 มิ.ย. 2565  
815 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ทัตภูมิ ตาตะคุ นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท L L-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
814 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วรพล เจนวิถีสุข ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
813 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นพสินธ์ เจนวิถีสุข นักเรียน (ม.2/3) 599 บาท M M-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
812 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ลัลน์พริม สุทธาทิพย์ นักเรียน (ม.6/5) 599 บาท 2XL 2XL-หญิง 20 มิ.ย. 2565  
811 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายนิพนธ์ บุญถนอม บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
810 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายชุติพนธ์ กวางทอง นักเรียน (ม.6/9) 599 บาท M L-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
809 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) อรวรรณ โพธิกิจ ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 20 มิ.ย. 2565  
808 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นัครินทร์ เหมกิตติวัฒน์ ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
807 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อณุกิจ ธัญญะเจริญ ครู/บุคลากร 599 บาท XL XL-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
806 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วรินทร์ โพธิกิจ ผู้ปกครอง 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
805 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) วรัญรดา โพธิกิจ นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท M XL-หญิง 20 มิ.ย. 2565  
804 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) ศิริวรรณ แผ่นผา ครู/บุคลากร 599 บาท S XL-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
803 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สุวิจักขณ์ รัตนสัจธรรม บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
802 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวพันทิวา วาศนาวิน ครู/บุคลากร 599 บาท S M-หญิง 20 มิ.ย. 2565  
801 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) รัชตพล คติทองเอก นักเรียน (ม.6/5) 599 บาท XL XL-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
800 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูมิปภาวรินท์ จรัลทรัพย์ นักเรียน (ม.5/13) 599 บาท L L-ชาย 20 มิ.ย. 2565  
799 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ดุสิตา ศิลาลอย นักเรียน (ม.6/4) 599 บาท M M-หญิง 20 มิ.ย. 2565  
798 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) กันต์กวี หิรัญสุข นักเรียน (ม.6/3) 599 บาท M M-หญิง 20 มิ.ย. 2565  
797 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) chaiwat chawalarat ศิษย์เก่า 699 บาท XL L-ชาย 19 มิ.ย. 2565  
796 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) รินลดา สร้อยศรี นักเรียน (ม.5/3) 599 บาท M XL-ชาย 19 มิ.ย. 2565  
795 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ภูริชญา พงศ์เจริญ นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท S L-หญิง 19 มิ.ย. 2565  
794 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วัทธิกร วิลานันท์ นักเรียน (ม.1/9) 699 บาท L L-ชาย 19 มิ.ย. 2565  
793 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ประพัฒน์ ภิบาลสุข บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 19 มิ.ย. 2565  
792 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นราพงษ์ คำอ่อน ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 19 มิ.ย. 2565  
791 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชณัฐ สาชล นักเรียน (ม.6/11) 799 บาท XL XL-ชาย 18 มิ.ย. 2565  
790 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) มัณฑนา เหมือนกลัด นักเรียน (ม.4/4) 599 บาท M M-หญิง 18 มิ.ย. 2565  
789 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปรีชา เหมือนกลัด นักเรียน (ม.6/11) 799 บาท XL XL-ชาย 18 มิ.ย. 2565  
788 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) เกล็ดแก้ว สิทธิชาติ ศิษย์เก่า 799 บาท S M-หญิง 18 มิ.ย. 2565  
787 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสุนิสา แช่มล้วน นักเรียน (ม.5/8) 599 บาท S M-หญิง 18 มิ.ย. 2565  
786 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ปาโมกข์ ฤทธิเวช ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 18 มิ.ย. 2565  
785 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปุณญาพร บวรปิยวัศว์ นักเรียน (ม.4/11) 599 บาท L XL-หญิง 18 มิ.ย. 2565  
784 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กิตติคมน์ จันทร์ณรงค์ นักเรียน (ม.6/14) 599 บาท XL XL-ชาย 18 มิ.ย. 2565  
783 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายกฤษกร สมประสงค์ นักเรียน (ม.2/6) 699 บาท L L-ชาย 18 มิ.ย. 2565  
782 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) จิตติพรรณ พูนสินโภคทรัพย์ ศิษย์เก่า 699 บาท L 2XL-หญิง 18 มิ.ย. 2565  
781 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูริทัต บ่อพลอย นักเรียน (ม.1/4) 599 บาท XL 2XL-หญิง 18 มิ.ย. 2565  
780 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนอรรถ นนทกนก นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท L L-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
779 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) วิชญาดา วัฒนชีพ นักเรียน (ม.5/8) 599 บาท M M-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
778 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ชนาธิป สาชล นักเรียน (ม.1/7) 699 บาท XL XL-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
777 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ปรภาภัท มหาแก้ว ผู้ปกครอง 2,500 บาท S M-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
776 VIP ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อติวัณณ์ ชนะสิทธิ์ บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XS S-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
775 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) Aniwat Raengroch ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
774 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ศิริรัตน์ ศรปัญญา บุคคลทั่วไป 599 บาท L M-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
773 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ปิยะธิดา ชุ่มเสนา บุคคลทั่วไป 699 บาท S M-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
772 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) วราภรณ์ พันธ์รบ ศิษย์เก่า 2,500 บาท M L-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
771 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) พงศธร มะลิวัลย์ ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
770 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายธนาพฤทธ์ บรรจง ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
769 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) มัทวัน พันธุ์มณี ศิษย์เก่า 599 บาท M XL-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
768 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) คุณาสิน พันธุ์มณี นักเรียน (ม.4/12) 599 บาท L L-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
767 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายอิ๊ด ศรีคงรักษ์ บุคคลทั่วไป 799 บาท XS S-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
766 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) เฉลิมชัย โพธิขันธ์ ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
765 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) เสฎฐวุฒิ ป๊อกตัง ศิษย์เก่า 799 บาท M M-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
764 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางทิพวรรณ แก้วมโน บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
763 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ศิริวรรณ โปษยาอนุวัตร์ บุคคลทั่วไป 799 บาท S L-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
762 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) คณิตพงศ์ โปษยาอนุวัตร์ ศิษย์เก่า 799 บาท M L-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
761 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ณฤดี เดชานุภานนท์ บุคคลทั่วไป 599 บาท 5XL 2XL-หญิง 17 มิ.ย. 2565  
760 VIP ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) อดิเทพ ชนะสิทธิ์ ศิษย์เก่า 2,500 บาท L L-ชาย 17 มิ.ย. 2565  
759 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กชกร ชูเชิด นักเรียน (ม.6/14) 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
758 10.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) เจนจิรา แสงแก้ว บุคคลทั่วไป 799 บาท S M-หญิง 16 มิ.ย. 2565  
757 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) บุษกร แจ่มจ้า บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
756 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ชินรัตน์ ทองสุพรรณ ศิษย์เก่า 799 บาท 2XL 2XL-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
755 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) กรุณา สืบอุดม บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M M-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
754 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ฉัตรชัย วิศวกรสกาว บุคคลทั่วไป 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
753 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ศรัณย์ภัทร เกษราธิกุล นักเรียน (ม.1/7) 599 บาท 3XL 2XL-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
752 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สินทรา ผู้มีธรรม ผู้ปกครอง 599 บาท XS M-หญิง 16 มิ.ย. 2565  
751 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พิชญ​ เหมะวิ​ศ​ั​ล​ย​์​ ศิษย์เก่า 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
750 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวรัตนา กสิวัตร ครู/บุคลากร 699 บาท M XL-หญิง 16 มิ.ย. 2565  
749 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายสุรศักดิ์ เอี่ยมบริสุทธิ์ ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
748 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ศิมลา พิมล บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
747 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐฐนันท์ สุขพัฒน์ นักเรียน (ม.3/1) 599 บาท XL XL-ชาย 16 มิ.ย. 2565  
746 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณรงฤทธิ์ พันหล่อมโส นักเรียน (ม.5/3) 699 บาท L L-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
745 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วันวิสาข์ อภัยดุสิต บุคคลทั่วไป 699 บาท M M-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
744 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) อรทัย เอมวรรธนะ ผู้ปกครอง 699 บาท M XL-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
743 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายศุภกร ถนอมวงศ์ นักเรียน (ม.5/5) 599 บาท L L-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
742 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ลาวัลย์ เวชศาสตร์ ศิษย์เก่า 699 บาท L 2XL-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
741 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) จิรัชญา เวชานนท์ นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท L L-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
740 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) วรรลา คีรีรัตน์ บุคคลทั่วไป 699 บาท XL 2XL-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
739 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กฤตภาส แม้นมาศ นักเรียน (ม.1/6) 699 บาท S S-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
738 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) เสาวนีย์ โรหิตะศุน บุคคลทั่วไป 799 บาท XS M-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
737 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายดุษฎี โทบุราณ ครู/บุคลากร 599 บาท L XL-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
736 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนณัฐ ยืนยง นักเรียน (ม.2/2) 599 บาท XS S-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
735 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางจารุณี สุดสว่าง ครู/บุคลากร 599 บาท M L-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
734 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) เฉลย อุทัยผล ครู/บุคลากร 599 บาท M XL-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
733 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางกิตติมา สุวรรณธาดา ครู/บุคลากร 599 บาท L XL-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
732 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางสาวนงนุช อสัมภิวงศ์ ครู/บุคลากร 599 บาท S M-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
731 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) วรรณา เข็มทอง ครู/บุคลากร 599 บาท S L-หญิง 15 มิ.ย. 2565  
730 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายศักดา เข็มทอง ครู/บุคลากร 699 บาท M M-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
729 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ณัฐวัตร เกษราธิกุล ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
728 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) โสภิดา คัมภีร์วงศ์ ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
727 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ณัฐวุฒิ กองจินดา บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
726 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายสงกา พวงนะที บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
725 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูริสส์ บัวสำลี นักเรียน (ม.5/12) 699 บาท 3XL 2XL-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
724 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายคมสัน โชคเจริญวงศ์ ศิษย์เก่า 799 บาท L XL-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
723 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายกริช วรรณทอง ครู/บุคลากร 2,500 บาท L L-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
722 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) วุฒิภัทร วุฒิ บุคคลทั่วไป 699 บาท S S-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
721 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายเชาวลิต กุมารา ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
720 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นาวิน วุฒิ ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
719 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อัครกร พลมหาลาภ นักเรียน (ม.3/3) 699 บาท XL XL-ชาย 15 มิ.ย. 2565  
718 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ศตวรรษ ทิพโสต ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
717 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ปิยะนันท์ ทิพโสต ศิษย์เก่า 599 บาท L M-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
716 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) กฤษดากร เหมเวช ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
715 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วีระพงศ์ ผู้มีธรรม ผู้ปกครอง 799 บาท M M-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
714 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ธารา ผู้มีธรรม นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท XS M-หญิง 14 มิ.ย. 2565  
713 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) พลวิทย์ สวัสดิกาญจน์ บุคคลทั่วไป 799 บาท M M-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
712 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เดชาโชติ สวัสดิกาญจน์ นักเรียน (ม.2/8) 799 บาท L L-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
711 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ศรัณย์พร ช่วยอินทร์ นักเรียน (ม.3/5) 599 บาท M L-หญิง 14 มิ.ย. 2565  
710 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) บุญธรรม สุนทรสวัสดิ์ ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
709 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ว่าที่เรือตรีสมชาย วังศิริไพศาล ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
708 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วิศรุต บัวตูม ครู/บุคลากร 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
707 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.กนกพล มีพืชน์ นักเรียน (ม.3/7) 699 บาท 3XL 2XL-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
706 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายณัฐธพงษ์ มิ่งนุช นักเรียน (ม.2/8) 599 บาท XL XL-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
705 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายพิเชต มิ่งนุช ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-หญิง 14 มิ.ย. 2565  
704 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวพรรณี ชำนาญเวช ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 14 มิ.ย. 2565  
703 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปวริศร์ พึ่งแพง นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท M M-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
702 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางสาวบุญจีรา แทนนิกร ครู/บุคลากร 599 บาท XL 2XL-หญิง 14 มิ.ย. 2565  
701 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ณรงค์ ขาวนวล ผู้ปกครอง 599 บาท XL 2XL-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
700 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) อรถพงษ์ ทัศนาศ ศิษย์เก่า 799 บาท L L-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
699 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ไพบูลย์ ครูเจริญกิจ บุคคลทั่วไป 799 บาท XS S-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
698 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) อดิศร ทิมแสง บุคคลทั่วไป 799 บาท L M-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
697 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วิธวิทย์ ช่างเรือ นักเรียน (ม.5/2) 599 บาท M M-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
696 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐนันท์ ศิรสิทธิ์นฤวัต นักเรียน (ม.5/12) 699 บาท XL XL-ชาย 14 มิ.ย. 2565  
695 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กานต์ ทิพย์สกุลเดช นักเรียน (ม.5/6) 599 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
694 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปฏิภาณ โชติธรรมจักร์ นักเรียน (ม.2/5) 599 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
693 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นราวิชญ์ ตรีคำ นักเรียน (ม.3/4) 599 บาท M M-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
692 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภูมิภาส เขียวศรี นักเรียน (ม.5/14) 699 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
691 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) บุญซู ปิติธรรม ผู้ปกครอง 599 บาท XL M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
690 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) พรณิชา ปิติธรรม ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
689 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) กัมปนาท กิ่งพิลา ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
688 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สิปปวิชญ์ ดอกแย้ม นักเรียน (ม.5/14) 699 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
687 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ภวัต เวชานนท์ นักเรียน (ม.3/5) 599 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
686 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางศิริพร วรรณทอง บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
685 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) อธิเมศร์ อมรนิยมพงศ์ นักเรียน (ม.2/3) 699 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
684 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปณาลี พฤษภานนท์ นักเรียน (ม.2/2) 599 บาท S L-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
683 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ฐิติพงษ์ คุณเจตน์ นักเรียน (ม.6/8) 599 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
682 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายเกรียงวุฒิ วรรณทอง ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
681 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) สุพิชญา ยอดมาลี นักเรียน (ม.5/9) 599 บาท S M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
680 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) อดิลักษณ์ บ่อหลี ศิษย์เก่า 599 บาท S S-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
679 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายฐิติวุฒิ วรรณทอง ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
678 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ศศิธร อานาภรณ์ ศิษย์เก่า 799 บาท XS M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
677 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) เมธา สุนทรรติสกุล บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
676 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) พัชรี วรัญญูรัตนะ ผู้ปกครอง 699 บาท S S-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
675 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) รุจี แสงสุวรรณ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
674 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ธัญญรัฎจ์ ชีพชอบธรรม ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
673 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นงนุช บ่อหลี ศิษย์เก่า 699 บาท S M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
672 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นิบุณ เจริญยศ นักเรียน (ม.1/5) 799 บาท M M-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
671 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ธัญลักษณ์ ลี้รัตนศิริ ผู้ปกครอง 799 บาท 2XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
670 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายโยนาธาน พอร์ช นักเรียน (ม.5/10) 699 บาท S S-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
669 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พุทธรักษ์ ร่วมรักษ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท S S-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
668 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วิไลจิตร บุตรจันทร์ ผู้ปกครอง 699 บาท L 2XL-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
667 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวกาญมญี เปรมปรีชา นักเรียน (ม.5/13) 699 บาท L XL-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
666 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) เทพนิมิตร บุตรจันทร์ ผู้ปกครอง 699 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
665 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) แทนคุณ บุตรจันทร์ นักเรียน (ม.1/5) 699 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
664 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) ธารินทร์ เมตตา ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
663 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ธัญสิริ รักษา นักเรียน (ม.5/9) 699 บาท S M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
662 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สุเชาว์ บัวสำลี ผู้ปกครอง 799 บาท XL L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
661 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วราภรณ์ เหลือสาคร ผู้ปกครอง 699 บาท M M-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
660 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ชาตรี ศิริเมฆา บุคคลทั่วไป 799 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
659 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชวิน ศิริเมฆา นักเรียน (ม.2/6) 699 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
658 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายศิวัช​ สูงสกุล นักเรียน (ม.4/6) 599 บาท L L-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
657 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ด.ญ.ณพัชนันท์ ยินดี บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
656 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ดุสิตา ถาวะโร ศิษย์เก่า 699 บาท M L-หญิง 13 มิ.ย. 2565  
655 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พีรวิชญ์ ปราณี นักเรียน (ม.6/6) 599 บาท XL XL-ชาย 13 มิ.ย. 2565  
654 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ณัฏฐพนธ์ สินทวัฒนาคูณ ผู้ปกครอง 799 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
653 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวผกามาส วรรณทอง ศิษย์เก่า 599 บาท L 2XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
652 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวผุสดี ศรีประสงค์ บุคคลทั่วไป 599 บาท L 2XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
651 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายจิรยุทธ วรรณทอง ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
650 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางนภาวรรณ วรรณทอง ศิษย์เก่า 599 บาท S L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
649 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ติณณา วงศ์นาป่า นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท L L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
648 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธีธัช พัฒนะ นักเรียน (ม.3/4) 699 บาท S S-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
647 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) บัญชา พัฒนะ ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
646 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ติณณ์ วงศ์นาป่า นักเรียน (ม.6/4) 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
645 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศุภากร คุ้มทรัพย์ นักเรียน (ม.6/8) 599 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
644 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ทิพย์ธิดา ฟูคณะ นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท XS M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
643 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) วีรฉัตร ชัชวานิชกุล ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
642 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ด.ญ.ญาณิศา สารเกตุ นักเรียน (ม.3/5) 699 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
641 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสำเนา ฟูคณะ ผู้ปกครอง 599 บาท L L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
640 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) กนกพรรณ ชัชวานิชกุล ผู้ปกครอง 599 บาท L L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
639 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายฐิติศักดิ์​ สังฆเวช นักเรียน (ม.6/14) 599 บาท 5XL 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
638 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ฐานพัฒน์ ฐีรวัฒดรัณภพ นักเรียน (ม.3/7) 599 บาท 3XL 2XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
637 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปัญญาพร หัถษี นักเรียน (ม.5/12) 599 บาท S M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
636 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ปษิตา ถิรดาทองรัตน์ ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
635 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสวรรยา ทองศรี นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท M M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
634 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) มงคล เพ็ญจันทร์ บุคคลทั่วไป 699 บาท L 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
633 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสมหมาย ว่องไว ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
632 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายชาญชัย พิชิตพาล ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
631 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) คงชัย หล่อรุ่งโรจน์ ผู้ปกครอง 599 บาท L M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
630 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายพศิน ภรโรจนานนท์ ผู้ปกครอง 799 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
629 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายนฤธัท ศรีเมือง ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
628 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) อนันตา แสงหา ผู้ปกครอง 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
627 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายศุภกฤษ สำโรงลุน ผู้ปกครอง 799 บาท XL XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
626 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ สรรพศรี นักเรียน (ม.4/13) 699 บาท S M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
625 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วสุธา วารนิช นักเรียน (ม.3/9) 599 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
624 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) น.ส.อุมาพร เนินลภ ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
623 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายนภดล พฤกษ์ธาดาชัย นักเรียน (ม.3/7) 599 บาท 3XL 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
622 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายสมพงษ์ จวงพันธ์ ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
621 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เสฏฐวุฒิ ทองเทพ นักเรียน (ม.3/7) 599 บาท M L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
620 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) มะลิวัลย์ ไทยพงษ์ ผู้ปกครอง 699 บาท XL M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
619 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชายณภัทร สุวรรณสา นักเรียน (ม.3/8) 599 บาท M M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
618 VIP ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายกิตติ เขมะกำ ผู้ปกครอง 2,500 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
617 VIP ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางศิริวรรณ เขมะกำ ผู้ปกครอง 2,500 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
616 VIP ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ศรรวริศ ผลพฤกษา นักเรียน (ม.3/5) 2,500 บาท 2XL 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
615 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) สุรีรัตน์ แสงสว่าง ผู้ปกครอง 599 บาท M L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
614 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) กัญญ์ณณัฐ สุขเศรษฐศิริ นักเรียน (ม.5/11) 599 บาท L L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
613 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) รสิตา เนินไชย นักเรียน (ม.6/14) 599 บาท S M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
612 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พิทยุตม์ ปัญญาสิทธิ์ นักเรียน (ม.5/8) 699 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
611 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นิพิฐพนธ์ อ่อนจิตร์ ผู้ปกครอง 799 บาท S M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
610 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สุชิน เขียวมรกต ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
609 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางสุภาพร นิยมกิจ ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
608 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายศิลป์ชัย พานิชผล ผู้ปกครอง 599 บาท M M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
607 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางสาวนิภาวรรณ รัตนานนท์ ผู้ปกครอง 599 บาท L 2XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
606 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายสมศักดิ์ ทองศรี ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
605 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สุนทรี สุขสุโฉม บุคคลทั่วไป 799 บาท S L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
604 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ศุภชัย สุขสุโฉม ศิษย์เก่า 799 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
603 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ชุติมา ถนอมรัตนกุล นักเรียน (ม.6/7) 599 บาท M M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
602 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวมยุรา รัตนบำรุง ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
601 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางปิยะดา ลอว์เรนซ์ ผู้ปกครอง 799 บาท M XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
600 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) กรรณิการ์ ช่างเกวียน นักเรียน (ม.5/10) 599 บาท M M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
599 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เด็กหญิงเพราพิลาส แสงประทุม บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
598 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางวรรษมาส แสงประทุม ศิษย์เก่า 599 บาท S L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
597 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสาวสกลวรรณ ประเสริฐศักดิ์ ผู้ปกครอง 599 บาท L 2XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
596 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐธัญพงศ์ เอี่ยมสกุล บุคคลทั่วไป 599 บาท XS S-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
595 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ยุทธนา เอี่ยมสกุล ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
594 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ณัชชานันท์ พูลสวัสดิ์ นักเรียน (ม.6/14) 599 บาท M L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
593 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายสิทธิชัย ต่อประสิทธ์กุล ผู้ปกครอง 599 บาท M L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
592 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางดุษฎี ประเสริฐศักดิ์ ผู้ปกครอง 599 บาท M M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
591 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นพกร นพณัฐกิติกร ผู้ปกครอง 599 บาท 3XL 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
590 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กษิดิ์เดช ท่าเขา นักเรียน (ม.5/12) 599 บาท XL XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
589 VIP ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) จงศักดิ์ คติทองเอก ผู้ปกครอง 2,500 บาท 2XL 2XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
588 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางนิตยา ต่อประสิทธิ์กุล ผู้ปกครอง 599 บาท S M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
587 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) จำนงค์ สมศรี ผู้ปกครอง 699 บาท M M-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
586 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายภคพล ประเสริฐศักดิ์ นักเรียน (ม.5/12) 599 บาท L L-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
585 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) รุ่งทิพย์ สยามไชย ผู้ปกครอง 2,500 บาท M XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
584 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวณิชยา สิทธิเวช นักเรียน (ม.6/4) 599 บาท S M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
583 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางศศมน ศรีตะปัญญะ ผู้ปกครอง 599 บาท M L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
582 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายคำพันธ์ บุญกมล ผู้ปกครอง 599 บาท L XL-ชาย 12 มิ.ย. 2565  
581 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วารุณี พินธุธรรม ผู้ปกครอง 599 บาท L XL-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
580 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) อรปภา พฤกษาภิรมย์ ผู้ปกครอง 599 บาท S L-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
579 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นลิน กิจจารักษ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
578 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นรี กิจจารักษ์ นักเรียน (ม.2/3) 599 บาท XS M-หญิง 12 มิ.ย. 2565  
577 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) วรวลัญช์​ ทวีวัฒนปรีชา นักเรียน (ม.5/11) 599 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
576 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) พัชร์ลิตา ชาติวิริยะพงษ์ นักเรียน (ม.6/8) 599 บาท M M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
575 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) พิมพนารา อิทธิ์ประเสริฐ บุคคลทั่วไป 599 บาท S M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
574 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) Montakan Rattananin ศิษย์เก่า 599 บาท S M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
573 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อัคคภาคย์ วิสุทธิสิงห์ ผู้ปกครอง 699 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
572 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) รัชนีวรรณ ไพบูลย์ ผู้ปกครอง 699 บาท S M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
571 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) กันย์ลิตา รังสิยาธนะนนท์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XS L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
570 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วิไลลักษ์ ลักษณา ผู้ปกครอง 599 บาท M XL-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
569 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภาม พานิชผล นักเรียน (ม.1/5) 699 บาท XS S-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
568 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) มาลี เตชพรรุ่ง ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
567 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ปียภัสร์ รังสิยาธนะนนท์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
566 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ราม กิจจารักษ์ ผู้ปกครอง 799 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
565 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ศิรเชษฐ์ รังสิยาธนะนนท์ ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
564 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฐพงศ์ คงสอน นักเรียน (ม.2/8) 599 บาท M M-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
563 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เพชรรัตน์ สมพร นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท M XL-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
562 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชนัฐ เดชกำแหง นักเรียน (ม.5/6) 599 บาท S S-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
561 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สาระยุ สุระนันท์ ผู้ปกครอง 599 บาท L XL-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
560 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) วรรณี ใจช่วย บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
559 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ทนงศักดิ์ ใจช่วย บุคคลทั่วไป 699 บาท XL XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
558 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายจักรวาล นิยมวานิช ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
557 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางพรรณวิไล นิยมวานิช ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
556 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสโรชา ปันเจียง นักเรียน (ม.5/14) 599 บาท 3XL 2XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
555 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) เนาวรัตน์ ศรีเสริม ผู้ปกครอง 699 บาท XS M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
554 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) วชิระ สิทธิบุศย์ ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
553 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ดวงกมล ธรรมเกษร บุคคลทั่วไป 599 บาท XS L-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
552 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วรกมล ธรรมเกษร นักเรียน (ม.1/10) 599 บาท XL XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
551 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) กรกมล บุญกระจ่าง ผู้ปกครอง 599 บาท L M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
550 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วิชยุตม์ ยินดี นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท L XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
549 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายวีระ ยินดี ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
548 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) รวิวรรณ ยินดี ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
547 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นันทิพา เอี่ยมสกุล บุคคลทั่วไป 799 บาท S L-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
546 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.ภูวิศ สิทธิโชค นักเรียน (ม.2/6) 599 บาท L M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
545 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายเอกชัย สิทธิโชค ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
544 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นางสาวรมณี สรรเสริญ ผู้ปกครอง 699 บาท S S-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
543 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายอโณทัย โกศลานันท์ ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
542 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นิธิสรรค์ วชิรวรพงศ์ บุคคลทั่วไป 599 บาท XS M-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
541 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) จิรภัทร วชิรวรพงศ์ ศิษย์เก่า 599 บาท M M-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
540 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสิรินดา ศรีหิรัญ นักเรียน (ม.5/14) 699 บาท L L-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
539 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายกฤษณะพงศ์ จรัลทรัพย์ ผู้ปกครอง 799 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
538 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายกษิดิส ไสตะภาพ นักเรียน (ม.5/9) 699 บาท 2XL 2XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
537 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พิสิษฐ์ หงวนประเสริฐ นักเรียน (ม.4/13) 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
536 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เด็กหญิงกนกพิชญ์ โพธิพัฒน์ นักเรียน (ม.4/13) 599 บาท M M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
535 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายกนกศักดิ์ จินตนาวสาร นักเรียน (ม.4/7) 599 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
534 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวอำไพ ธรรมสอน ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
533 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) ด.ญ.ศุภนิช อินทาภรณ์ นักเรียน (ม.3/1) 599 บาท S M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
532 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายไพศาล สุขกล่อม ผู้ปกครอง 599 บาท M M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
531 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางจริยา สุขกล่อม ผู้ปกครอง 599 บาท S M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
530 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) จำเรียง ไชยเจริญ ครู/บุคลากร 599 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
529 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เมธาสิริ ธนอุดมนาน บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
528 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนกฤต ไชยเชตุ นักเรียน (ม.5/13) 599 บาท L L-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
527 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นิภาพร ธนอุดมนาน ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
526 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางศศิธร ไชยเชตุ ผู้ปกครอง 599 บาท XL XL-หญิง 11 มิ.ย. 2565  
525 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ธนัฏฐา คุณสุข บุคคลทั่วไป 799 บาท L M-ชาย 11 มิ.ย. 2565  
524 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ศุฑิกาญจน์ วิสุทธิสิงห์ นักเรียน (ม.1/5) 699 บาท XS M-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
523 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) วิลาวัลย์ วิสุทธิสิงห์ ผู้ปกครอง 699 บาท XS M-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
522 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ฐิติวัสส์ วรรณสินธ์ นักเรียน (ม.1/7) 699 บาท XS M-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
521 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปวริศ แก้วสอนดี บุคคลทั่วไป 599 บาท M M-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
520 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ธยาคม ศุภโรจน์ ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
519 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ลิขิต ทับทิมงาม ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
518 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พิสิฎ พิทักษ์สันติสุข ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
517 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) พิพัฒน์ พิทยาพิบูล ศิษย์เก่า 599 บาท 2XL 2XL-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
516 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) คนึงนิจ พิทยาพิบูล ศิษย์เก่า 599 บาท S M-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
515 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สมชัย ธรรมพัฒน์พงศ์ ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
514 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ชัยมนู สนิทเธอ ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
513 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) วชิระ จันทวีชรากร ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
512 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) รอด จงสืบโชค บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
511 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) อรวรรณ พลอยชาติตระกูล บุคคลทั่วไป 2,500 บาท XL XL-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
510 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พสุธร วนจารี นักเรียน (ม.3/1) 599 บาท L L-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
509 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) ศิริพงษ์ ธรรมศร ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
508 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ภัทราพร สิทธิเจริญ ศิษย์เก่า 599 บาท S M-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
507 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) รุ่งเรือง วนจารี ศิษย์เก่า 799 บาท L XL-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
506 VIP ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ชารินทร์ ผลมาก ศิษย์เก่า 2,500 บาท S S-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
505 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สหพล คอนหน่าย นักเรียน (ม.4/10) 599 บาท L L-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
504 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ฐิตารีย์ รัตนสัจธรรม นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท M L-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
503 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวธันยณัชญ์ รัตนสัจธรรม ศิษย์เก่า 599 บาท L XL-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
502 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) อังคณา วุฒิ ศิษย์เก่า 799 บาท XS M-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
501 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นภัสภรณ์ ธรรมโหร นักเรียน (ม.6/7) 599 บาท M M-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
500 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) สิรีธร มาเทพ นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท S L-หญิง 10 มิ.ย. 2565  
499 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สุดใจ เปรื่องปราชญ์ ครู/บุคลากร 599 บาท XL XL-ชาย 10 มิ.ย. 2565  
498 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) เปมิกา เพ่งจิตต์ นักเรียน (ม.6/14) 599 บาท S M-หญิง 9 มิ.ย. 2565  
497 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชยพล ภูทะศิริ นักเรียน (ม.1/2) 699 บาท M M-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
496 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ฐิติรัตน์ พรมสิทธิ์ นักเรียน (ม.5/8) 599 บาท M M-หญิง 9 มิ.ย. 2565  
495 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนัทภัทร เจริญพร นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท 4XL 2XL-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
494 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) บัวธาดา โถรัตน์ นักเรียน (ม.4/6) 699 บาท XL XL-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
493 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศุภโชค สาพรม นักเรียน (ม.4/12) 699 บาท XL XL-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
492 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาวสุพรรษา นวลกสิ นักเรียน (ม.4/13) 599 บาท L L-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
491 VIP ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) สมพล คุ้มพ่วงดี บุคคลทั่วไป 2,500 บาท L L-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
490 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เดชาธร ไทยทักษ์ นักเรียน (ม.2/4) 599 บาท L L-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
489 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วิชญ์ สนั่นเกียรติเจริญ นักเรียน (ม.1/5) 699 บาท S S-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
488 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศิรสิทธิ์ แสงสว่าง นักเรียน (ม.4/15) 799 บาท M M-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
487 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) พรลภัส เกียรหิรัญ นักเรียน (ม.1/5) 599 บาท M XL-หญิง 9 มิ.ย. 2565  
486 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นาย พันธวัสส์ วัฒนา ศิษย์เก่า 599 บาท XL XL-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
485 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นาง จันทร์เพ็ญ วัฒนา ผู้ปกครอง 599 บาท M M-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
484 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภัทรชนน วัฒนา นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท L L-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
483 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นภัสสร กระทอง นักเรียน (ม.5/3) 599 บาท M XL-หญิง 9 มิ.ย. 2565  
482 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) นางสาว สุวรรณภา ชูช่วย นักเรียน (ม.4/13) 599 บาท XS M-หญิง 9 มิ.ย. 2565  
481 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) นายเอกพงศ์ ผุดผ่อง ศิษย์เก่า 699 บาท 3XL 3XL-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
480 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สันติภาพ ปะทุมตะ นักเรียน (ม.5/11) 699 บาท L L-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
479 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) อาทิตยา งามม้าว ผู้ปกครอง 599 บาท 3XL 2XL-หญิง 9 มิ.ย. 2565  
478 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ลิขิต อันเทพ บุคคลทั่วไป 699 บาท S S-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
477 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) น.ส.พิชามญชุ์ สังข์ทอง นักเรียน (ม.4/13) 599 บาท M M-หญิง 9 มิ.ย. 2565  
476 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ไชยภูมิ สมศรี ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 9 มิ.ย. 2565  
475 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สมศักดิ์ กิรติภัทรนันท์ ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
474 5.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) นายสุมิตร บัวเผื่อน ผู้ปกครอง 699 บาท XL XL-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
473 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ด.ญ.คนงกช บัวเผื่อน บุคคลทั่วไป 699 บาท XS M-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
472 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) นายพรศิษฎ์ คำรอด ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
471 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) เนวี ศรีไชยานนท์ ศิษย์เก่า 699 บาท 2XL 2XL-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
470 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) สุทธาวดี ประสิทธิ์ธนชัย บุคคลทั่วไป 599 บาท S M-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
469 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ชยาดา ญาติเจริญ บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
468 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภิรมณ์ชัย ประสิทธิ์ธนชัย นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท XS S-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
467 10.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) กุสุมา บังคม บุคคลทั่วไป 799 บาท S M-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
466 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภาสกร จันทร์เอก นักเรียน (ม.1/9) 599 บาท 4XL 3XL-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
465 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กิตติ์ณภัส ปิ่นเจริญ นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท S M-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
464 10.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สุรชัย ชั้นโตสกุล ศิษย์เก่า 799 บาท M L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
463 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) แองเจลีน่า หว่อง นักเรียน (ม.5/4) 699 บาท L L-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
462 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นาง อัญชลี ขจรชีพ ศิษย์เก่า 599 บาท L L-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
461 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นาย อธินรรฆ์ ขจรชี ศิษย์เก่า 599 บาท XL L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
460 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) นายประหยัด วามะกัน บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
459 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางสาวราตรี ศรีคงจันทร์ บุคคลทั่วไป 599 บาท M L-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
458 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) พศวีร์ พุทธรักษา นักเรียน (ม.5/4) 699 บาท L L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
457 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) จินดา สองมา บุคคลทั่วไป 699 บาท M XL-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
456 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เฮง อาน นักเรียน (ม.1/7) 699 บาท L L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
455 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายกณวรรธน์ ฉันทพิริยะพูน นักเรียน (ม.6/2) 699 บาท L L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
454 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กลยุทธ ยิ่งราษฎร์สุข นักเรียน (ม.6/2) 699 บาท L L-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
453 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) มงคล เกิดลาภ ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 8 มิ.ย. 2565  
452 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางกรรณิกา ปันเจียง ผู้ปกครอง 599 บาท XS M-หญิง 8 มิ.ย. 2565  
451 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) วัฒนวิทย์ พึ่งสุจริต ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
450 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) สุคนธา พึ่งสุจริต ศิษย์เก่า 599 บาท S L-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
449 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธนกฤต สุขสมัย นักเรียน (ม.5/3) 799 บาท M M-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
448 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นงนุช บุพทักษิณ ศิษย์เก่า 799 บาท S M-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
447 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) น.ส.จิดาภา เกษราธิกุล ศิษย์เก่า 699 บาท M L-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
446 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) จิณณะ กิตติธรกุล นักเรียน (ม.3/5) 699 บาท XL XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
445 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ฤทัย บุญทา ผู้ปกครอง 599 บาท S M-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
444 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปภินวิช บุญทา นักเรียน (ม.4/2) 599 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
443 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วรัชพงศ์ ไกรเลิศทวีสิน นักเรียน (ม.3/2) 599 บาท M M-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
442 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) รัชกฤช สาธุกิจชัย นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท S S-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
441 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ภูริชญา มณีรัตน์ นักเรียน (ม.2/1) 599 บาท L 2XL-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
440 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) เอกราช วิธีเจริญ ศิษย์เก่า 699 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
439 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) สมจิตร มหันตกาสี ศิษย์เก่า 799 บาท XS M-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
438 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ปนัดดา ปราบไพรินทร์ ศิษย์เก่า 699 บาท S M-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
437 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (ชาย) ศุภกัญญา ธรรมสัตย์ บุคคลทั่วไป 799 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
436 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) กัลยรักษ์ สนองไทย ครู/บุคลากร 599 บาท 4XL 3XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
435 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นางสาวเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์ ครู/บุคลากร 599 บาท S L-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
434 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวพรทิพย์ อนุลาวัลย์ ครู/บุคลากร 599 บาท XS M-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
433 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ธีระพงษ์ วิชัยวงษ์ ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
432 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) กนกพร ทองใบ ศิษย์เก่า 799 บาท 4XL M-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
431 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) ภนิตา มหันตกาสี ศิษย์เก่า 799 บาท S L-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
430 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) หัสชัย อัตถาหาร บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
429 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) บัวลา มณีวรรณ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
428 3.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) วาสนา ยิ่งทวีลาภ บุคคลทั่วไป 599 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
427 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) อัญชลี เจริญนิยม ศิษย์เก่า 799 บาท L L-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
426 VIP ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) ศุทธิรัตน์ ภักคีรี บุคคลทั่วไป 2,500 บาท M L-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
425 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) กัลยรัตน์ จันทเลิศลักษณ์ ศิษย์เก่า 599 บาท S M-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
424 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) ศิริรัตน์ เรืองเกษม บุคคลทั่วไป 699 บาท XS S-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
423 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ทิพย์วรรณ ชัยยะ ผู้ปกครอง 699 บาท S M-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
422 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) ศักดิ์ระพี นกน้อย ครู/บุคลากร 599 บาท M XL-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
421 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ภกรกช พุ่มเล่ง ผู้ปกครอง 599 บาท L XL-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
420 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) กฤษฎา ผลพูล นักเรียน (ม.5/9) 599 บาท L L-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
419 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ชนิกานต์ จาดแจ่ม นักเรียน (ม.5/9) 599 บาท XL 2XL-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
418 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.พชรพล เรืองเศรษฐี นักเรียน (ม.3/6) 599 บาท XL XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
417 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศดานนท์ หอมสวัสดิ์ นักเรียน (ม.5/14) 699 บาท 4XL 3XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
416 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) กุลภัสศรณ์ สันติธนันท์กุล นักเรียน (ม.4/7) 699 บาท M M-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
415 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปุญญพัฒน์ แก้วกระจ่าง นักเรียน (ม.4/3) 699 บาท 3XL 3XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
414 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ณัฏฐกิตติ์ ทิพโสต นักเรียน (ม.4/3) 699 บาท XL XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
413 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) พิมรำไพ บรรจงใจรักษ์ นักเรียน (ม.4/7) 699 บาท M L-หญิง 7 มิ.ย. 2565  
412 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ศิวกร เจตศรีบำรุง นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท 3XL 3XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
411 5.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) สรกฤช บุญศิริ ศิษย์เก่า 699 บาท 5XL 3XL-ชาย 7 มิ.ย. 2565  
410 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (ชาย) สายชล ผลพืช ศิษย์เก่า 699 บาท 2XL 2XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
409 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) วิลาวัณย์ ศิรนานนท์ ศิษย์เก่า 699 บาท S M-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
408 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายพรหมเพชร บ้านเนิน นักเรียน (ม.5/11) 699 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
407 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) รุ่งทิวา เลนนอน ศิษย์เก่า 799 บาท M L-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
406 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) กาลัญญู กตัญญูกุล ศิษย์เก่า 699 บาท M M-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
405 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ปรพล อัตถาหาร นักเรียน (ม.2/2) 599 บาท S L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
404 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) เอกพล เมฆสุวรรณ ศิษย์เก่า 799 บาท XL L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
403 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ศรีเมือง แย้มแจ่ม ผู้ปกครอง 599 บาท M XL-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
402 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) พัทธ์ธีรา ตะเพียนทอง นักเรียน (ม.4/11) 599 บาท 4XL 3XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
401 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) เด็กชาย พุดทะคุน เจริญรักษ์ นักเรียน (ม.1/7) 599 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
400 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ปวรรัตน์ หัตถแพทย์ นักเรียน (ม.1/2) 599 บาท S L-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
399 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ภิรษา กิจกาญจน์ นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท XS M-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
398 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายธนกร บุญยะรังสรรค์ นักเรียน (ม.4/15) 599 บาท S 2XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
397 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) ภาณิชา เจียมโฆสิต นักเรียน (ม.5/9) 599 บาท L L-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
396 10.9Km ตั้งแต่ 60 ปี (หญิง) นางเกษสิริ วิสุทธิ บุคคลทั่วไป 799 บาท M XL-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
395 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (หญิง) คุณณิชา พูนชัย นักเรียน (ม.1/1) 599 บาท XL L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
394 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) เบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม ครู/บุคลากร 599 บาท XS L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
393 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.พิชญุตม์ โชคมิ่งขวัญ นักเรียน (ม.2/5) 599 บาท M M-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
392 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) กัลปพฤกษ์ ตันหยง ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
391 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) อนุชา​ เจน​พิชิต​กุล​ชัย​ ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
390 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ธราเทพ แสงเพ็ชร นักเรียน (ม.5/4) 599 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
389 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (ชาย) วีระพงษ์ สิทธิกรณ์ ศิษย์เก่า 599 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
388 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) วิไลพร แสงเพ็ชร ผู้ปกครอง 599 บาท M L-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
387 3.9Km ไม่เกิน 29 ปี (หญิง) พรนิภา ทาหอม ครู/บุคลากร 599 บาท S S-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
386 3.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ศักดิ์แสน แสงเพ็ชร ผู้ปกครอง 599 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
385 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นางสาวพิวา หิ้งทอง ครู/บุคลากร 599 บาท XS M-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
384 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) จิตติพัฒน์ ศรีบุระ นักเรียน (ม.4/1) 799 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
383 10.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) สราวุธ ศรีบุระ ผู้ปกครอง 799 บาท XL XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
382 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) สมฤทัย รอดพูนพงศ์ ครู/บุคลากร 599 บาท S M-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
381 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) นส.พรชนิตว์ สุขผล ศิษย์เก่า 599 บาท S L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
380 5.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) นัฐวรรณ อินทสุวรรณ์ บุคคลทั่วไป 699 บาท M XL-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
379 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) พิริยะ ว่องไวฤทธิ์ ศิษย์เก่า 699 บาท XL XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
378 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (หญิง) ขนิษฐา ทับที่สุด ผู้ปกครอง 599 บาท L M-หญิง 6 มิ.ย. 2565  
377 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) วิวัฒน์ชัย พรมมา นักเรียน (ม.3/6) 799 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
376 5.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) สลักเพ็ชร ดังจิตต์ ผู้ปกครอง 699 บาท M M-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
375 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) สรวิชญ์ พูลเงิน นักเรียน (ม.5/1) 599 บาท XL XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
374 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายฐานันดร แก้วเกิด นักเรียน (ม.5/14) 599 บาท 3XL 3XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
373 10.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ขวัญชัย ภารวงษ์ นักเรียน (ม.3/6) 799 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
372 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ภัทรดนัย วิจิตรโสภาพันธ์ นักเรียน (ม.5/9) 699 บาท 2XL 2XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
371 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) วรรณปก ทองจริง บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
370 5.9Km ไม่เกิน 59 ปี (ชาย) ปฏิคม ทองจริง บุคคลทั่วไป 699 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
369 3.9Km ไม่เกิน 39 ปี (หญิง) สุทินันท์ มากพงษ์ ผู้ปกครอง 599 บาท M XL-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
368 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชยทัต พึ่งฝั่ง นักเรียน (ม.1/9) 599 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
367 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ชยธร พึ่งฝั่ง นักเรียน (ม.1/6) 599 บาท L L-ชาย 6 มิ.ย. 2565  
366 3.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) นายนราธร อ่อนขาว นักเรียน (ม.4/5) 599 บาท 3XL M-หญิง 5 มิ.ย. 2565  
365 VIP ไม่เกิน 59 ปี (หญิง) นางรสสุคนธ์ วุฒิเกตุ ผู้ปกครอง 2,500 บาท 3XL 3XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
364 3.9Km ไม่เกิน 49 ปี (ชาย) จตุรนต์ บุญจิต ศิษย์เก่า 599 บาท 3XL 3XL-ชาย 5 มิ.ย. 2565  
363 5.9Km ไม่เกิน 19 ปี (ชาย) ด.ช.อัฐภูมิวิทย์ บัวเผื่อน นักเรียน (ม.1/10) 699 บาท XS